Travl første dag i Region Hovedstaden – to ekstra ambulanceberedskaber indsat

I dag trådte den nye dimensionering og organisering af det præhospitale beredskab i Region Hovedstaden i kraft. Og det er blevet en travl dag for både ambulancereddere og personalet på regionens nye vagtcentral, hvor der indtil kl. 18 er disponeret 400 akutte udrykninger og 150 liggende sygetransporter. De akutte ambulanceudrykninger er afviklet uden ekstra ventetid, mens der har været ventetid på de ikke-akutte ture, og derfor er der nu blevet indsat to ekstra ambulanceberedskaber. De vil i første omgang være i drift indtil fredag, hvor regionen træffer beslutning om, hvorvidt kontrakternes muligheder for permanente tilkøb af beredskaber skal udnyttes – og om der i givet fald skal ske tilkøb af ambulancer eller sygetransportvogne.

Region Hovedstadens enhed for akut medicin og sundhedsberedskab oplyser til BeredskabsInfo, at det har været en travl første dag, der også har været præget af, at både ambulancereddere og personalet på den nye vagtcentral skulle vænne sig til en række nye procedurer. De 400 akutte udrykninger, som vagtcentralen frem til kl. 18 havde disponeret, er ifølge regionen afviklet uden ekstra ventetid. Derimod har der – som det også jævnligt har været tilfældet før den nye dimensionerings ikrafttræden – været ventetid på de ikke-akutte ture.

For at undgå ventetid har Region Hovedstaden valgt at få indsat to ekstra ambulanceberedskaber, der tilkøbes af Falck og er placeret i Hvidovre og Falck-Huset. Der er ikke tale om de permanente tilkøb, som de nye kontrakter giver mulighed for, men midlertidige tilkøb i en tilvænningsperiode, der indtil videre vil gælde ugen ud. På fredag tager regionen så stilling til, om muligheden for permanente tilkøb skal udnyttes – og i så fald om det skal ske i form af ambulancer eller køretøjer til liggende sygetransport.

Annonce