Falck, BIOS og PreMed har budt på midtjysk ambulancekørsel

Kampen om den midtjyske ambulancekørsel kommer til at stå mellem danske Falck, hollandske BIOS og finske PreMed. De tre selskaber blev i foråret prækvalificeret til at byde på Region Midtjyllands ambulancekørsel og liggende sygetransport, og alle tre har afgivet et indledende tilbud i udbudsrunden. De nye kontrakter vil have driftsstart den 1. december 2021.

Region Midtjylland indledte i februar et omfattende udbud af ambulancekørsel og liggende sygetransport. Danske Falck, hollandske BIOS og finske PreMed blev prækvalificeret til at deltage i udbuddet, og Region Midtjylland bekræfter, at alle tre også har indgivet et indledende tilbud. Regionsrådet ventes at tage stilling til de endelige tilbud i løbet af august eller september.

Kontraktperiodens start er den 1. december 2021. Kontrakten vil som udgangspunkt være uopsigelig for begge parter i kontraktens første fem år, d.v.s. indtil den 30. november 2026. Regionen og virksomhederne kan begge opsige kontrakten med to års varsel, dog tidligst med virkning fra den 1. december 2026. Opsigelse skal ske til udløb af en fem-års periode, d.v.s. tidligst med virkning fra den 1. december 2026, og ellers med virkning fra den 1. december 2031, den 1. december 2036 osv.

Annonce