Præhospital

Debat: Paramedicinere er et værdifuldt præhospitalt værktøj

Den nye evalueringsrapport om Region Nordjyllands akutbil i Thisted viser, at paramedicinere er et værdifuldt præhospitalt værktøj, og at anæstesisygeplejersker som samtidigt supplement til paramedicinere ikke giver nogen synergi i behandlingen af patienten. Det skriver formanden for Dansk Paramedicinsk Selskab, Morten Kelsen, i dette debatindlæg.

Præhospital

Paramedicinere har svært ved at se det kritisable i lægers cases

De to seneste cases, som de sjællandske læger har fremlagt som led i deres kritik af Region Sjællands præhospitale beredskab, giver ikke anledning til bekymring hos paramedicinernes organisation, Dansk Paramedicinsk Selskab. Tværtimod mener paramedicinerne, at lægernes cases viser, at paramedicinerne i samarbejde med primærambulancen og cardiologer har behandlet patienter med blodprop i hjertet helt i overensstemmelse med den praksis, som Dansk Cardiologisk Selskab anbefaler.

Præhospital

Læger kan godt stoppe udsigtsløse genoplivningsforsøg telefonisk

Det er en helt normal procedure i hele landet, at en paramediciner har telefonisk kontakt med en læge i situationer, hvor paramedicineren vurderer, at genoplivningsforsøg er udsigtsløse. Efter en beskrivelse af patientens status kan lægen så beslutte, at behandlingen skal indstilles, oplyser Dansk Paramedicinsk Selskab, der derfor undrer sig over, at en læge i Region Sjælland har kritiseret en paramediciner, som har fulgt netop den procedure. Og både Dansk Paramedicinsk Selskab og 3F undrer sig i stigende grad over lægernes fremgangsmåde med at fremsætte anonym kritik i medierne.

Præhospital

Paramedicinere: Det er lægernes egen skyld

Lægers påstande om, at det nye præhospitale setup i Region Sjælland, hvor der satses på paramedicinere, skulle have kostet fem liv, er udtryk for skræmmepolitik. Det mener paramedicinernes organisation, Dansk Paramedicinsk Selskab, som tager afstand fra lægernes påstande. Lægerne mener, at problemet især er, at paramedicinerne ikke er uddannede til at håndtere fremmedlegemer i luftvejene samt varetage intubation i forbindelse med genoplivning, men paramedicinerne påpeger, at paramedicinerne meget gerne vil have de kompetencer – men at modstand fra netop lægerne har forhindret, at paramedicinerne får den ekstra uddannelse.