Trods merpris: Region Midtjylland hjemtager fire akutlægebiler

Der er for lidt konkurrence på det præhospitale område, og derfor har Region Midtjylland efter et udbud besluttet at hjemtage driften af fire akutlægebiler. Falck får kontrakt på at drive de øvrige fem akutlægebiler samt tre akutbiler. Regionens beslutning om hjemtagning medfører en ekstra omkostning på 1,5 mio. kr. om året sammenlignet med Falcks tilbud, hvortil kommer en engangsinvestering på 5,4 mio. kr.

I dag er det Falck og Responce, der driver alle akutlægebiler og akutbiler i Region Midtjylland, og ved det netop gennemførte udbud var det kun Falck, der bød ind på opgaven, som har en værdi på ca. 92 mio. kr. om året.

Ifølge Region Midtjylland var Falcks tilbud billigere end omkostningerne ved drift i regionens eget regi. Men alligevel har regionen besluttet at hjemtage driften af fire af akutlægebilerne.

”Regionen er tilfreds med det mangeårige samarbejde med Falck. Men som markedet på området er, vurderer vi, at det vil være klogt at få erfaringer med at drive nogle af akutlægebilerne selv. Det kan både være en hjælp i forhold til kommende udbud og andre beslutninger om driften på det præhospitale område, og det kan åbne op for nye udviklingsmuligheder”, siger Anders Kühnau (S), der er formand for regionsrådet i Region Midtjylland.

Derudover vurderer regionen, at det vil give en række nye muligheder i den præhospitale organisation at drive de fire lægebiler selv.

”Når vi ansætter lægeassistenter får vi en ny type medarbejdere og faglige eksperter ind i Præhospitalet. Som del af organisationen vil de kunne bidrage endnu mere til kvalitetsudvikling og til videreudvikling af samarbejdet mellem læge og lægeassistent i akutlægebilerne, hvor de allerede i dag udgør et særdeles stærkt team. Det kan styrke den samlede præhospitale indsats, hvor der naturligvis fortsat skal arbejdes på samme måde i alle lægebiler”, siger Thomas Balle Kristensen, der er præhospital direktør.

Kontrakter starter i december 2018

Regionen hjemtager driften af de fire akutlægebiler, som har baser i Aarhus, Horsens, Randers og Djursland. Præhospitalet, som er den regionale driftsorganisation på området, skal varetage opgaven, men den tekniske drift af køretøjerne vil blive udbudt og forventes fortsat varetaget af en ekstern leverandør.

Falck skal drive de fem lægebiler med base i Herning, Holstebro, Lemvig, Viborg og Silkeborg, samt de tre akutbiler i Skive, Ringkøbing og Tarm.

Hjemtagningen af de fire akutlægebiler forventes – set i forhold til Falcks tilbud – at give en årlig merudgift på 1,5 mio. kr. Desuden er der afsat 5,4 mio. kr. til éngangsudgifter, herunder indkøb af køretøjer samt planlægning og etablering af driftsorganisation.

De nye kontrakter og dermed også hjemtagningen løber fra 1. december 2018 til 30. november 2021.

Annonce