Kun råd til en tredjedel af de planlagte videokameraer i ambulancer

Som BeredskabsInfo tidligere har omtalt, bliver 10 nordjyske ambulancer inden årsskiftet forsynet med videokameraer, så redderne fremover vil kunne bruge video, når de ønsker en læges assistance ved behandlingen af en patient. Men faktisk er projektet blev kraftigt reduceret, for oprindeligt var det meningen, at det var samtlige 34 ambulancer i Nordjylland, som skulle have de nye kameraer. Det har imidlertid vist sig, at videosystemet var meget dyrere end ventet.

Det er statens akutpulje, som betaler for videokameraerne, og Region Nordjylland har i alt fået tildelt 1,56 mio. kr. til projektet.

Regionen har derefter haft drøftelser med tre mulige leverandører af det, som i praksis er et avanceret system til videokonferencer. De pågældende firmaer var Radiocom, Judex og et konsortium bestående af Sharecon og Viewcare, og regionen vurderede, at Sharecon og Viewcare kunne levere et produkt, der i højere grad end de to øvrige leverandørers produkter levede op til regionens krav og forventninger – både hvad angik teknik og økonomi.

Derfor er det Sharecon, som leverer det system, der muliggør videokommunikation mellem ambulance og sygehus/lægebil, mens Viewcare leverer videoterminaler til ambulancerne og lægebilen samt videoterminaler til de udpegede sygehusafdelinger. Viewcare er et system, der i forvejen anvendes som telemedicinsk løsning for blandt andet KOL-patienter, hvor patienten via videoterminal kan konsultere en læge.

Kan dække 300 meter fra ambulancen

Den bærbare videoterminal i ambulancen har en trådløs forbindelse, og dermed er der fortsat dækning, selv om den medbringes til et behandlingssted, som ligger op til 300 meter fra ambulancen. Det betyder i praksis, at videoterminalen i de fleste tilfælde vil kunne opsættes hos patienten – og dermed undgår man, at patienten skal transporteres til ambulancens bårerum for at en læge kan konsulteres via video.

Imidlertid har det vist sig, at systemet med kameraer i ambulancerne er væsentligt dyrere end Region Nordjylland havde ventet. Dermed er der ikke mulighed for – som planlagt – at installere kameraerne i samtlige 34 nordjyske ambulancer.

I stedet vil videokameraerne alene blive installeret i ambulancer, som opererer i Region Nordjyllands yderområder. Med de penge, som er til rådighed, kan der installeres kameraer i samtlige ambulancer i Thisted og Morsø kommuner (fem ambulancer) og udvalgte ambulancer i Hadsund, Terndrup, Løgstør, Skagen og Fjerritslev (fem ambulancer) samt lægebilen i Aalborg, der ligeledes får en modtageterminal. Regionen ønskede også at installere kamera og modtageterminal i akutlægehelikopteren i Karup, men det har vist sig, at det ikke er teknisk muligt.

Udover kameraerne bliver der i første omgang opsat modtageterminaler på de fælles akutmodtagelserne på Thisted Sygehus, Sygehus Vendsyssel Hjørring, Aalborg Sygehus Syd og AMA’en på Hobro Sygehus. Endvidere opsættes modtageterminaler på Neurologisk Afdeling på Aalborg Sygehus, Kardiologisk afdeling på Aalborg Sygehus og Børneafdelingen på Aalborg Sygehus.

Omkostninger på 1.557.000 kr.

Anskaffelsen af 11 routere fra Sharecon vil i alt koste 490.000 kr., mens syv modtagere og 11 sendere fra Viewcare vil koste 497.000 kr. Monteringen i Falcks ambulancer koster 133.000 kr., mens der skal betales 100.000 kr. for serverplads, hvor alle optagelser skal gemmes i fem år. Endelig ventes det, at evalueringen af forsøget vil koste 265.000 kr., og med diverse småudgifter bliver omkostningerne i alt på 1.557.000 kr. – eller 3.000 kr. under det bevilgede beløb.

Der er tale om et forsøg, der varer i et år. Også her er der sket en ændring, for oprindeligt var det meningen, at forsøget skulle løbe i to år, men forsøget forkortes på grund af det kommende udbud af Præhospital Patient Journal, hvor det er meningen, at der skal indbygges en lignende funktionalitet.

Annonce