Vil give ambulancereddere adgang til flere sundhedsdata

Arkivfoto

Liberal Alliance har fremsat et nyt beslutningsforslag i Folketinget, som skal give autoriserede ambulancebehandlere og paramedicinere adgang til sundhedsdata i form af Fælles Medicinkort og oplysninger om allergier (CAVE). Ifølge forslaget har en række andre faggrupper indenfor sundhedsvæsenet adgang til disse data, men det har ambulanceredderne ikke.

Beslutningsforslaget er fremsat af Louise Brown, Helena Artmann Andresen og Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance. Med forslaget ønsker Liberal Alliance, at indenrigs- og sundhedsministeren bliver pålagt at fremsætte et lovforslag, der giver autoriserede ambulancebehandlere og paramedicinere adgang til Fælles Medicinkort og CAVE.

Forslagsstillerne henviser til, at det i dag følger af sundhedsloven, at tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og behandlerfarmaceuter har adgang til Sundhedsdatastyrelsens elektroniske register over borgernes medicinoplysninger i form af Fælles Medicinkort og oplysninger om allergier (CAVE).

”Fælles for de faggrupper er, at de er autoriserede efter autorisationsloven, men af en eller anden årsag har ambulancebehandlere og paramedicinere ikke den samme adgang, til trods for at de er underlagt bestemmelser i sundhedsloven, autorisationsloven og klage- og erstatningsloven”, skriver forslagsstillerne – og henviser til, at ambulancebehandlere og paramedicinere i 2019 fik mulighed for at søge Styrelsen for Patientsikkerhed om autorisation.

Handler om at styrke patientsikkerheden

”Det kan være afgørende for, at patienterne får den rette behandling i den præhospitale fase, at ambulancepersonalet har adgang til disse oplysninger. Kommer man ud til en patient, der ikke er i stand til at huske, hvilken medicin vedkommende får, eller hvilken medicin vedkommende ikke kan tåle, kan det få alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, når ambulancebehandleren eller paramedicineren ikke hurtigt kan få adgang til de oplysninger”, skriver forslagsstillerne – og fortsætter:

”Det handler i høj grad om at styrke patientsikkerheden præhospitalt. Vi skal give ambulancepersonalet de bedste forudsætninger for at kunne give den bedste behandling til patienterne. Derudover handler det også om at kunne aflaste lægerne og sygeplejerskerne på hospitalerne, ved at de ikke skal bruge tid på at indhente oplysninger på vegne af ambulancepersonalet, men også fordi man kan undgå flere hospitalsindlæggelser, enten fordi man kan afslutte behandlingen i ambulancen, eller fordi man undgår indlæggelser som følge af fejlmedicinering og allergiske reaktioner”.

Beslutningsforslaget skal efter planen først behandles i Folketingssalen i februar 2024.

Annonce