Google Maps
Brandvæsen

Aarhus Brandvæsen fik kun 3 mio. kr.

Aarhus Brandvæsen bad for nogle måneder siden politikerne i Aarhus Kommune om at få øget brandvæsenets budget med 4,2 mio. kr. om året. De ekstra penge var en forudsætning for at brandvæsenet kunne opretholde det nuværende serviceniveau. Nu har brandvæsenets ansøgning så været behandlet i byrådet, og resultatet blev, at brandvæsenet fra næste år får tilført 3 mio. kr. Dermed vil brandvæsenet fortsat kunne efterleve lovgivningens krav, men politikerne erkender, at det kan blive nødvendigt at tilpasse serviceniveauet.

Brandvæsen

Blinde alarmer må fremover koste 3.805 kr.

Når landets brandvæsener rykker ud til blinde alarmer, som kommer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg, har kommunerne mulighed for at opkræve et gebyr. Siden 2009 er beløbet blevet reguleret hvert år, og nu har Beredskabsstyrelsen så haft fat i lommeregneren og fastslået, at gebyret fra 1. januar 2012 stiger til 3.805 kr.

Brandvæsen

Massefyringer i Københavns Brandvæsen

Københavns Brandvæsens serviceniveau bliver efter alt at dømme ændret, når borgerrepræsentationen i december skal tage stilling til en revision af den risikobaserede dimensionering. I forbindelse med de aktuelle budgetforhandlinger har Københavns Kommune meddelt, at kommunen peger på en dimensioneringsplan, som vil betyde, at der bliver brug for op til 45 færre brandfolk – svarende til, at antallet af brandfolk reduceres med 15 %. I det omfang brandfolkene ikke kan overtage ledige stillinger i brandvæsenet, vil de skulle omplaceres til andet arbejdet i kommunen eller fyres.

Brandvæsen

Oversvømmelsesrisiko tvinger alarmcentral til at flytte teknikrum til 3. sal

Da København den 2. juli 2011 blev ramt af et kraftigt skybrud, blev mange kældre oversvømmede. Også kælderen under hovedbrandstationen i København kom til at stå under vand, og det skabte risiko for et alvorligt nedbrud på Københavns Brandvæsens alarmcentral, fordi alarmcentralens teknikrum er placeret i kælderen. Nedbruddet blev undgået, og nu er der installeret et midlertidigt pumpesystem, der kan sikre teknikken. Men brandvæsenet vil flytte teknikrummet til 3. sal på hovedbrandstationen.

Brandvæsen

Sverige: Antallet af heltidsbrandfolk er styrtdykket

I Sverige har man haft tradition for at have flere heltidsbrandstationer end i Danmark, og i den danske debat om problemerne med at rekruttere deltidsbrandfolk er det ofte blevet fremført, at manglen på deltidsbrandfolk kan føre til, at der også i Danmark bliver flere heltidsbrandstationer. Men faktisk er udviklingen i Sverige gået i den stik modsatte retning – de seneste år er antallet af heltidsbrandfolk faldet med over 1.200, hvilket svarer til, at hver femte stilling er forsvundet.

Brandvæsen

Konsulentfirma: Falck kan ikke drive beredskabet billigere end kommuner

Så længe en kommunes brandslukningsomkostninger ligger på et normalt eller bedre niveau i sammenligning med andre kommuner, så er der ikke nogen effekt ved at sende brandslukningen i udbud – for så vil kommunen erfaringsmæssigt kunne drive beredskabet billigere eller til nogenlunde samme pris som Falck. Sådan lyder vurderingen af markedet for brandslukning fra konsulentfirmaet Niras.