Vejpatruljen tabte klagesag mod politiet

Det var helt i orden, da Rigspolitiet sidste år besluttede, at Vejpatruljen – der i dag hedder Redningskorps Danmark – ikke skulle have lov til at byde på politiets autohjælps- og transportopgaver. Vejpatruljen indgik i et konsortium med to andre firmaer, der ønskede at blive prækvalificeret til at byde på opgaven, men den dokumentation, som Rigspolitiet krævede, nåede ikke frem indenfor tidsfristen, og derfor var det ifølge Klagenævnet for Udbud helt i orden, at Rigspolitiet undlod at prækvalificere Vejpatruljen.

Rigspolitiet sendte sidste år en stor autohjælps- og transportopgave i udbud. Opgaven omfattede transport og bjergning af biler og motorcykler efter færdselsuheld mv., borttransport af køretøjer ved parkering til ulempe, transport af hittegods, transport af politiets tjenestekøretøjer samt øvrige ad hoc-transportopgaver for politiet.

For at få lov til at byde på opgaven skulle de interesserede firmaer først prækvalificeres, og blandt de interesserede var et konsortium, som bestod af Vejpatruljen ApS, Fogtmann Transport A/S og Eventyrbilerne 2010 ApS. Men konsortiet fik afslag, fordi de ikke havde fremsendt en såkaldt serviceattest. Serviceattesten anvendes ved udbud, og den indeholder oplysninger fra de forskellige offentlige myndigheder i Danmark, f.eks. ATP, Told & Skat, Skifteretten og Kriminalregistret.

Efter afslaget klagede Vejpatruljen til Klagenævnet for Udbud og oplyste, at selskabet ikke havde nået at fremskaffe serviceattesten, inden fristen for prækvalifikation udløb, men at Vejpatruljen et par dage efter fristen sendte en erklæring fra SKAT til Rigspolitiet. Den blev dog forsinket yderligere en dag, fordi Vejpatruljen havde sendt den til en forkert e-mail-adresse. Ifølge Vejpatruljen havde Rigspolitiet imidlertid overtrådt udbudsreglerne ved at afslå prækvalifikationen under henvisning til den manglende serviceattest.

Nu har Klagenævnet for Udbud så truffet afgørelse i sagen, og klagenævnet lægger vægt på, at Rigspolitiet udtrykkeligt havde krævet, at ansøgninger om prækvalifikation skulle ledsages af en serviceattest. Det var Vejpatruljens eget ansvar at sikre, at serviceattesten var fremskaffet inden fristens udløb, og når serviceattesten manglede, så var Rigspolitiet ikke alene berettiget til at afvise at prækvalificere Vejpatruljen – faktisk var Rigspolitiet forpligtet til ikke at prækvalificere selskabet.

Imidlertid tegner det til, at Vejpatruljen alligevel får en ny chance for at byde på politiets autohjælps- og transportopgaver. Tidligere på måneden blev hele udbuddet, som Falck ellers havde vundet, nemlig annulleret på grund af en procedurefejl hos Rigspolitiet, og det skal dermed gå om.

Annonce