Præhospital

Discount-lægebil uden redder giver problemer

Fremover vil akutlægebilen i Holstebro være den eneste egentlige lægebil i landet, som alene bemandes af en læge – alle andre lægebiler bemandes også med en redder, der fungerer som lægeassistent. Den særlige model i Holstebro indebærer, at lægen skal koncentrere sig om at føre bilen, og lægen kan derfor kun i begrænset omfang kommunikere med ambulancerne. Samtidig er responstiden over 10 minutter højere end for de øvrige lægebiler, og lægebilen skal hentes af en ladvogn fra Falck, hver gang lægen følger med en patient i ambulancen.

Brandvæsen

Brandvæsenerne er blevet hurtigere – men mange har stadig problemer

De danske brandvæsener blev sidste år mærkbart hurtigere til at rykke ud. På landsplan steg andelen af udrykninger, som overholder kravet om afgang fra brandstationen inden for 5 minutter, således fra 89 procent til 92 procent. Men i en del kommuner er der stadig store problemer. Landets dårligste afgangstider finder man i Næstved, hvor næsten halvdelen af udrykningerne er forsinkede, mens omkring hver tredje udrykning i Fredensborg, Helsingør, Hjørring, Langeland, Middelfart, Skive, Syddjurs og Vordingborg kommer for sent af sted. Se listen over afgangstiderne i alle landets kommuner.

Brandvæsen

Brand og Redning Djursland vil annullere endnu et udbud

Det fælleskommunale Brand og Redning Djursland har ikke det store held med udbud. Sidste år blev beredskabets kontrolbud på brandslukningen underkendt, fordi det indeholdt væsentlige fejl – hvilket kostede beredskabet en erstatning til Falck. Udbuddet af brandslukningen endte med at blive annulleret, og nu vil Brand og Redning Djursland så annullere endnu et udbud. I det seneste udbud gav MAN nemlig det bedste tilbud på et chassis til en ny autosprøjte, men selv om der ikke er krav til mandskabskabinens størrelse i udbudsmaterialet, så mener Brand og Redning Djursland, at MAN’s mandskabskabine er for lille.

Brandvæsen

Omkring 200 brande om året skyldes ukrudtsbrændere

Fra 2007 til 2011 rykkede brandvæsenet ud til cirka 1.000 brande, som opstod på grund af ukrudtsbrændere. Det reelle antal brande er formentlig noget højere, fordi folk i en del tilfælde selv har fået slukket branden, inden det er blevet nødvendigt at tilkalde brandvæsenet. Antallet af brande søges nu nedbragt ved hjælp af en ny kampagnefilm, som sætter fokus på sikker brug af ukrudtsbrændere.

Google Maps
Autohjælp

Falck-omsætning på 5,5 mia. kr. i Danmark

Væksten inden for Falcks danske brand- og ambulanceaktiviteter er stort set gået i stå, men samlet set lykkedes det sidste år for Falck at øge den danske omsætning fra 5,3 til 5,5 mia. kr., svarende til en stigning på 3,2 procent. Samtidig steg driftsoverskuddet til 569 mio. kr., og det gør de danske aktiviteter til nogle af de mest lønsomme i Falck-koncernen, der nu har aktiviteter i 34 lande.

Præhospital

Sygehuse uden landingsplads giver stor forsinkelse for akutte patienter

Når akutlægehelikopteren lander på de særlige helipads på Aarhus Universitetshospital i Skejby eller på Rigshospitalet, går der i gennemsnit 4 minutter fra landingen og til patienten er fremme på hospitalsafdelingen. Men på de øvrige sygehuse, hvor der ikke er helipads, skal patienterne transporteres med ambulance fra en landingsplads til sygehuset, og det koster dyrebare minutter. I Aalborg går der 10 minutter, inden patienten er fremme på hospitalet, og skal patienten til Aarhus Universitetshospitals afdeling på Nørrebrogade, giver det 15 minutters transporttid.

Præhospital

Sygeplejerskebil kan gratis ændres til lægebil

Det vil være gratis for skatteyderne, hvis den sygeplejerskebemandede akutbil i Herning nedlægges og erstattes af en lægebil, der bemandes med en redder og en anæstesilæge. Den nye lægebil vil komme til at koste ca. 7,8 mio. kr. om året, og hvis politikerne vælger den model, skal der snarest gennemføres et større udbud, som i alt vil omfatte tre akutlægebiler og en akutbil.

Brandvæsen

Ny handlingsplan skal sikre ro i Stevns Brandvæsen

Stevns Brandvæsen får snart en handlingsplan, der skal fungere som pejlemærke i de frivilliges arbejde. Det sker efter længere tids uro, hvor de frivillige har været meget utilfredse med samarbejdet med brandvæsenets ledelse – og har frygtet, at en manglende fokus på det frivillige beredskab er udtryk for, at beredskabet ønskes nedlagt.

Præhospital

Redningshelikopterne har alvorlige motorproblemer

Flyvevåbnets EH101-helikoptere, der fungerer som redningshelikoptere og varetager troppetransportopgaver, er ramt af alvorlige motorproblemer. Der er fundet revner, afskalninger og tilstopninger i 11 motorer, og konsekvensen er, at Flyvevåbnet er løbet tør for reservemotorer. Derfor er fire af de 14 helikoptere taget ud af drift, og da man endnu ikke kender problemernes fulde omfang, må brugen af helikopterne begrænses. Indtil videre er det akutte beredskab dog ikke berørt.

Præhospital

Samarbejde skal give mulighed for førstehjælp over grænsen

Samariterforeningerne ASB Ortsverband i Tyskland og Dansk Folkehjælp i Holeby vil forene kræfterne på tværs af grænsen. Projektet Beltsamariter skal uddybe samarbejdet mellem foreningerne og de frivillige, der er aktive i Femernbæltregionen, således at der kan stilles med et fælles samarit-beredskab ved større arrangementer, koncerter eller sportsbegivenheder.