Ny handlingsplan skal sikre ro i Stevns Brandvæsen

Stevns Brandvæsen får snart en handlingsplan, der skal fungere som pejlemærke i de frivilliges arbejde. Det sker efter længere tids uro, hvor de frivillige har været meget utilfredse med samarbejdet med brandvæsenets ledelse – og har frygtet, at en manglende fokus på det frivillige beredskab er udtryk for, at beredskabet ønskes nedlagt.

I marts lavede de frivillige en happening under et møde i den lokale beredskabskommission. Men på mødet godkendte beredskabskommissionen en strategi for de frivillige ved Stevns Brandvæsen, som beredskabschef Jan B. Kristiansen havde skrevet. Og nu nedsættes der så en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de frivillige samt beredskabschefen og kommunens HR-chef, som i forlængelse af strategien skal formulere en handlingsplan for de frivillige.

”Nu hvor strategien er på plads, tager vi hul på handlingsplanen. Arbejdsgruppen vil tage udgangspunkt i det udkast til en handlingsplan, som beredskabschefen har lavet. En vigtig del af arbejdsgruppens arbejde bliver at afstemme forventninger mellem ledelse og de frivillige, så handlingsplanen bliver et fælles dokument”, fortæller borgmester og formand for beredskabskommissionen Poul Arne Nielsen.

”Handlingsplanen vil give klarhed over, hvilke opgaver de frivillige løser, og hvad der forventes af de frivillige i forbindelse med løsning af opgaverne. Den bliver et godt redskab for både de nuværende og kommende frivillige, som hurtigt kan danne sig et overblik over, hvad det vil sige at være frivillig i Stevns Brandvæsen”, siger Poul Arne Nielsen.

Annonce