Redningshelikopterne har alvorlige motorproblemer

Arkivfoto: Lars Bøgh Vinther

Flyvevåbnets EH101-helikoptere, der fungerer som redningshelikoptere og varetager troppetransportopgaver, er ramt af alvorlige motorproblemer. Der er fundet revner, afskalninger og tilstopninger i 11 motorer, og konsekvensen er, at Flyvevåbnet er løbet tør for reservemotorer. Derfor er fire af de 14 helikoptere taget ud af drift, og da man endnu ikke kender problemernes fulde omfang, må brugen af helikopterne begrænses. Indtil videre er det akutte beredskab dog ikke berørt.

Forsvarets Materieltjeneste (FMT) oplyser, at man i forbindelse med almindelig vedligeholdelseseftersyn har fundet revner i helikopternes ”diffuser vane”, afskalning af ”impeller shroud coating”, tilstoppede kølehuller og revner i forbrændingskamret på 11 motorer til EH101-helikopterne. Motorerne er produceret af det fransk-britiske selskab Rolls Royce Turbomeca (RRTM).

Derfor er Rolls Royce Turbomeca og FMT ved at udvikle en plan for, hvordan man løser problemerne. Formålet med planen er at sikre, at der er helikoptere til rådighed til både redningsopgaver og til en mulig indsættelse af EH101-helikoptere til troppetransport under internationale missioner.

Opretter en hurtigt arbejdende reparationslinje

Efter problemet blev konstateret, har FMT været til møde med RRTM i Rolls-Royce’s hovedkvarter i Bristol i England. Her blev de grundlæggende årsager til uregelmæssighederne diskuteret, hvorefter der blev udviklet en genopretningsplan.

”RRTM har igangsat en omfattende støtteplan for at afhjælpe et problem, der er blevet identificeret i nogle af de RTM322-motorer, som findes i det danske Flyvevåbens EH101 helikopterflåde. Vi vil arbejde tæt sammen med FMT for at øge tilgængeligheden af RTM322-motorer, så flyvevåbnet kan understøtte nuværende og fremtidige opgaver”, sagde Francis Kearney, der talsmand for RRTM, efter mødet.

I første omgang inspicerer FMT de øvrige danske motorer, imens RRTM opretter en hurtigt arbejdende reparationslinje, der skal udbedre fejlene på de berørte motorer så hurtigt som muligt. Den endelige genopretningsplan vil blive udviklet i løbet af maj, når FMT har inspiceret de resterende motorer.

Giver ikke flyvesikkerhedsmæssige problemer

Selvom den endelige analyse ikke er afsluttet, så vurderer FMT, at revnerne ikke giver flyvesikkerhedsmæssige problemer, så længe sikkerhedsforskrifterne bliver fulgt.

Men hver af EH101-helikopterne bruger tre motorer, og på grund af fejlene er beholdningen af reservemotorer brugt op. Det betyder, at FMT i øjeblikket kun kan understøtte ti af de 14 helikoptere. Og da FMT endnu ikke kender den fulde konsekvens af problemerne, så har man rådet Flyvertaktisk Kommando til at begrænse brugen af EH101-helikopteren.

Selvom de skadede motorer reducerer antallet af operative helikoptere, så har motorproblemerne på nuværende tidspunkt ingen indvirkning på redningshelikopterberedskabet, oplyser FMT. Men det er ikke muligt at foretage en nærmere vurdering af, om motorskaderne vil få indflydelse på brug af EH101-helikoptere til troppetransport. Det er Forsvarets forventning, at en vurdering heraf vil kunne foreligge i slutning af maj måned.

”Selv om jeg hellere ville have været uden denne udfordring, så er jeg glad for, at RRTM har taget deres del af ansvaret og er klar til at arbejde sammen med os om at løse problemet”, siger chefen for FMT, generalløjtnant Per Pugholm Olsen.

Det er endnu ikke klarlagt, hvad den økonomiske konsekvens bliver af at reparere motorerne.

Ud over Danmark benytter Japan, Portugal og Storbritannien RTM322-motorer i deres EH101-helikoptere, ligesom motoren sidder i andre helikoptertyper.

Annonce