Sygehuse uden landingsplads giver stor forsinkelse for akutte patienter

Når akutlægehelikopteren lander på de særlige helipads på Aarhus Universitetshospital i Skejby eller på Rigshospitalet, går der i gennemsnit 4 minutter fra landingen og til patienten er fremme på hospitalsafdelingen. Men på de øvrige sygehuse, hvor der ikke er helipads, skal patienterne transporteres med ambulance fra en landingsplads til sygehuset, og det koster dyrebare minutter. I Aalborg går der 10 minutter, inden patienten er fremme på hospitalet, og skal patienten til Aarhus Universitetshospitals afdeling på Nørrebrogade, giver det 15 minutters transporttid.

Blandt de sygehuse, som akutlægehelikopteren i Karup benytter, er det kun Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital i Skejby, som har helipads. Her kan helikopteren lande, hvorefter patienten straks kan flyttes til en hospitalsbåre og køres direkte til den relevante hospitalsafdeling.

Evalueringsrapporten om Karup-lægehelikopteren viser, at der i Skejby i gennemsnit går 4 minutter fra helikopteren er landet og til patienten er fremme på hospitalsafdelingen. I det hurtigste tilfælde gik der kun 2 minutter, mens den længste transporttid var 9 minutter. På Rigshospitalet er gennemsnittet også 4 minutter, og her kunne den hurtigste transport ligeledes klares på 2 minutter, mens den længste transporttid var 6 minutter.

Anderledes ser det ud på de øvrige sygehuse, hvor der ikke er etableret helipads. Her skal akutlægehelikopteren lande på den nærmeste landingsplads, hvor patienten så afhentes af en ambulance, som transporterer patienten til sygehuset.

Disse omladninger tager imidlertid gange lang tid, viser evalueringsrapporten. Når der er patienter til Aarhus Universitetshospitals afdeling på Nørrebrogade, som er helikopterpatienterens næsthyppigste destination, må helikopteren lande i Skejby, hvorefter en ambulance transporterer patienten til traumecenteret i Aarhus Midtby. Ud over at lægge beslag på en ambulance indebærer dette, at der i gennemsnit går 15 minutter fra helikopterens landing til patienten er fremme. I det hurtigste tilfælde har det kunnet gøres på 9 minutter, mens den langsomste transport tog 21 minutter.

Også på Aalborg Sygehus koster omladningerne tid. Her er landingspladsen – som også benyttes af Forsvarets redningshelikoptere – placeret på Ralvej, og det medfører, at der i gennemsnit går 10 minutter fra landingen til patientens ankomst på sygehuset. De registrerede omladninger har taget mellem 9 og 12 minutter.

Uhensigtsmæssigt – både tids- og riskomæssigt

De manglende helipads beskrives i evalueringsrapporten som et væsentligt problem.

”Landingspladsen ved Aarhus Universitetshospital, Skejby, hvor patienten kan køres direkte ind på operationsbordet, anses af samtlige interviewede aktører som den optimale løsning. Omladninger betragtes af alle aktører som uhensigtsmæssige både tids-, risiko- og kommunikationsmæssigt. Tidsmæssigt betyder omladninger, at tidsgevinsten ved at benytte akutlægehelikopteren frem for ambulancekørsel mindskes. Derudover udgør omladninger et risikoelement for den kritiske syge patient, og kommunikationsmæssigt indebærer omladning en risiko for, at information tabes i forbindelse med overleveringer”, skriver forskerne således om forholdene i Aarhus.

Også de manglende helipads i Aalborg og Hjørring er noget, som de personer, der indgår i beredskabet, angiver som et problem i de interviews, som er gennemført: ”Alle de interviewede aktører fra i Region Nordjylland efterlyser bedre landingspladsforhold på henholdsvis Sygehus Vendsyssel i Hjørring og Aalborg Sygehus. Aktørerne mener, at de nuværende landingspladsforhold resulterer i mange omladninger, som det er tilfældet i Aalborg, hvor akutlægehelikopteren må lande på Ralvej, 5-10 minutters kørsel fra Aalborg Sygehus. Aalborg er centralt placeret i Region Nordjylland, og aktørerne fra Region Nordjylland mener, at hvis der skal opnås en tidsgevinst ved brug af akutlægehelikopteren frem for ambulance, er det nødvendigt, at helikopteren kan lande direkte på Aalborg Sygehus”.

Fraværet af landingspladser har også betydning for valget af sygehus. Helikoptermandskabet vurderer således i evalueringsrapporten, at landingspladsforholdene er medbestemmende for, hvor patienterne flyves hen. De mener, at hvis eksempelvis Regionshospital Viborg og Regionshospital Randers havde en helipad, ville flere patienter blive fløjet dertil.

Manglende brændstof forsinker helikopteren

Det er imidlertid ikke kun manglende helipads, som forsinker akutlægehelikopteren. Ved den nuværende helipad på Aarhus Universitetshospital i Skejby er det nemlig ikke muligt for helikopteren at tanke brændstof på helipaden.

Konsekvensen er, at helikopteren efter at have afleveret en patient i Skejby må flyve til enten lufthavnen i Tirstrup, lufthavnen i Randers eller tilbage til Karup Lufthavn for at påfylde brændstof, inden den kan være klar til næste opgave.

I evalueringsrapporten påpeger det flyoperationelle personale derfor, at det også er væsentligt at indtænke mulighed for påfyldning af brændstof, når der planlægges nye landingspladser.

Annonce