Brandvæsen

Brandfolk laver liste over kræftdøde kollegaer

På under 10 dage har brandfolk i Københavns Brandvæsen ved hjælp af henvendelser fra kolleger og egen research fundet frem til, at mindst 75 brandfolk er døde af kræft i perioden 1990-2012. “Jeg er rystet. Jeg havde troede, at tallet ville være mindre. Jeg er ked af det”, siger arbejdsmiljørepræsentant Henning Dons fra Københavns Brandvæsen, der har været med til at lave optællingen.

Brandvæsen

Budgetanalysen: Fuldtidsbrandfolk skal erstattes af deltidsbrandfolk

Der skal være langt færre fuldtidsbrandfolk på vagt om natten, og i stedet skal brandvæsenerne gøre brug af deltidsbrandfolk. Det foreslår Deloitte i budgetanalysen, hvor det også overvejes helt at afskaffe fuldtidsbrandfolk om natten på alle brandstationer med undtagelse af syv stationer i København og Aarhus samt på Frederiksberg. Deloitte mener også, at der kan spares 30 mio. kr. om året, hvis vagtformen døgnvagt afskaffes til fordel for 12-timers-vagter. Det vil nemlig gøre det muligt at anvende brandfolkene som kommunale servicemedarbejdere, der kun har brandslukningen som en del af deres opgaveportefølje.

Autohjælp

Viking fortsætter opbygning af stationsnet i Danmark

Norske Viking fortsætter arbejdet med at opbygge et nyt net af autohjælpsstationer i Danmark. Det sker efter at opsigelsesvarslet på Vikings aftale med den hidtidige danske samarbejdspartner nu er udløbet. Det bliver lokale virksomheder, som fremover skal drive Vikings danske stationer, og selskabet har fået en række uopfordrede henvendelser fra interesserede samarbejdspartnere.

Brandvæsen

Forventer at længere værnepligt vil styrke beredskabet

Fremover skal de værnepligtige i Beredskabsstyrelsen tilbringe ni måneder på beredskabscentrene. I dag er værnepligten kun på seks måneder. Forlængelsen, der er en del af denne uges beredskabsaftale, giver en besparelse på godt 6 mio. kr. om året, men hos Beredskabsstyrelsen mener man også, at den længere værnepligt styrker beredskabet.

Brandvæsen

Budgetanalysen: Statslig brandslukning er billigst

Fremover skal alle danske brandkøretøjer måske være orange. Ifølge Deloittes nye analyse af beredskabets struktur vil det i hvert fald være billigst for samfundet, hvis Beredskabsstyrelsen overtager al brandslukning, således at redningsberedskabet udelukkende bliver en statslig opgave. Alene på lønninger til ledelsen vil der ifølge Deloitte kunne spares 56 mio. kr. om året. Den samlede bemanding kan reduceres med godt 550 medarbejdere, 180 køretøjer kan udfases, og på bundlinjen vil besparelsen blive på 432 mio. kr. om året. Samtidig vurderer konsulenterne, at brandkøretøjerne trods nedlæggelse af en række brandstationer vil nå hurtigere frem.

Google Maps
Brandvæsen

Budgetanalysen: Disse brandstationer kan nedlægges

I de kommende dage kan du på BeredskabsInfo læse meget mere om den store budgetanalyse af det danske beredskab. Analysen har fire forskellige bud på, hvordan beredskabet kan organiseres i fremtiden, og disse modeller beskriver vi nøje. Men vi starter med en liste over de brandstationer, som det ifølge konsulentfirmaet Deloitte vil være muligt at nedlægge. Og selv store stationer som Glostrup, Gentofte, Gladsaxe, Haderslev, Dæmningen og Fælledvej er i spil.

Brandvæsen

Kommunerne er blevet lidt dårligere til brandsyn

Kommunerne foretog under ét 97,1 procent af de lovpligtige brandsyn i 2011, viser nye tal fra Beredskabsstyrelsen. Det er en tilbagegang i forhold til året før, hvor tæt på 100 procent af brandsynene blev gennemført. Langt de fleste kommuner har dog gennemført alle brandsyn. Nedgangen skyldes nemlig primært, at der er enkelte kommuner, som har lave gennemførelsesprocenter – en enkelt kommune udførte f.eks. ikke et eneste brandsyn i 2011.

Brandvæsen

Der er for få røgalarmer i almennyttigt byggeri

Cirka 90 procent af boligselskabet Domeas 35.000 boliger har røgalarm, og det er flot, når man ser på antallet af røgalarmer i alle landets almennyttige boliger. For at Danmarks 550.000 boliger er de 200.000 uden røgalarm. Tallene kom frem, da BrandBevægelsen holdt temadag med emnet ”Brandsikkerheden i almene boliger” i bebyggelsen Gadehavegård i Høje Taastrup.