Kommuner: Planlagte besparelser på brandvæsenerne vil få alvorlige konsekvenser

Arkivfoto

Fra 2015 skal det samlede redningsberedskab måske spare op til 430 mio. kr. om året. Men det vil få alvorlige konsekvenser for både kvaliteten og serviceniveauet i beredskabet, mener Kommunernes Landsforening, der også advarer kraftigt mod at flytte ansvaret for brandslukningen væk fra kommunerne.

Det er en ny budgetanalyse, som peger på potentielle besparelser på op til 430 mio. kr. om året, hvis der gennemføres en fuldstændig omorganisering af det statslige og kommunale beredskab. Men i første omgang skal et nyt udvalg overveje, hvordan beredskabet fremover skal organiseres, og i 2014 skal udvalget komme med et konkret oplæg til en ny struktur for beredskabet. Det besluttede et bredt politisk flertal, da de mandag indgik en ny beredskabsaftale for 2013-2014.

Hos kommunerne anerkender man, at beredskabsaftalen indeholder positive og nødvendige nyskabelser i forhold til de udfordringer, som Danmark står over for. Men aftalens nedskæringer, der skal forhandles som en del af næste års økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne, peger i den gale retning, mener KL. Desuden havde man fra kommunernes side foretrukket en fire-årig aftale, så man havde kendt rammerne for beredskabsarbejdet længere ud i fremtiden.

KL har deltaget i udvalgsarbejdet i forbindelse med budgetanalysen, og Anders Christiansen, der er konsulent i KL Teknik og Miljø, er stærkt bekymret for de store millionbesparelser, som budgetanalysen lægger op til. ”Besparelser på 340-430 mio. vil få alvorlige konsekvenser for kvaliteten og serviceniveauet i Danmarks redningsberedskab, såfremt forslagene gennemføres fuldt ud inden for den nuværende struktur”, siger Anders Christiansen.

Kommunerne og KL skal inddrages i det kommende udvalgsarbejde, men KL advarer på forhånd kraftigt mod konsekvenserne af at flytte væsentlige beredskabsopgaver – som f.eks. brandslukning – væk fra kommunerne. ”Redningsberedskabet og arbejdet med at skabe robuste lokalsamfund er og bør også fremover også være en kommunalt forankret opgave”, siger Anders Christiansen.

”Et væsentligt element i det kommende udvalgsarbejde er, set med kommunale briller, at medtage en national sårbarhedsanalyse, der samler overblikket over samfundets risici med henblik på at skabe et robust samfund, der på alle niveauer formår at forberede sig på fremtidens udfordringer”, siger Anders Christiansen fra KL.

Annonce