Brandvæsen

Falck fik strakspåbud fra Arbejdstilsynet under storbrand

Under sidste måneds storbrand i et genbrugslager for elektronik i Aarhus fik Falck under slukningsarbejdet udstedt et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Det skete, efter at vinden var vendt og havde indhyllet brandfolk i giftig røg. Strakspåbuddet forbød Falck at slukke branden uden effektiv beskyttelse – hvorefter alle brandfolk fik røgdykkerudstyr på.

Præhospital

Roskilde Brandvæsen risikerer at miste ambulancekørslen

Når de nuværende ambulancekontrakter i Region Sjælland udløber, så risikerer Roskilde Brandvæsen at miste sin ambulancekørsel. Regionen overvejer nemlig at hjemtage ambulancekørslen i det område, som Roskilde Brandvæsen i dag dækker. En hjemtagning vil i givet fald ske for at undgå, at Falck i den kommende udbudsrunde giver et billigere bud end Roskilde Brandvæsen og dermed reelt får monopol på ambulancekørslen i Region Sjælland.

Præhospital

Nødbehandlerbil har holdt flyttedag

Region Sjællands nye nødbehandlerbil i Snertinge har haft uventet få udrykninger, så nu er nødbehandlerbilen i stedet blevet placeret i Gørlev. Det ventes at give en tredobling af antallet af udrykninger. Nødbehandlerbilen bemandes af lokale deltidsbrandfolk, og i regionen som helhed er nødbehandlerne i løbet af det første år blevet kaldt ud ca. 1.350 gange.

Brandvæsen

Overvejer sammenlægning af de fynske brandvæsener

Om godt en uge skal de fynske borgmestre tage stilling til, om der skal arbejdes videre med planer om at etablere et fælles brandvæsen, som i givet fald skal dække hele Fyn. Som flere andre steder i landet er det den kommende beredskabsreform, som har fået kommunerne til at overveje, om det vil være en fordel, hvis man kommer reformen i forkøbet ved selv at etablere en ny struktur.

Præhospital

Falck taber stadig penge på akutlægehelikoptere

Det er fortsat ikke lykkedes Falck at tjene penge på at drive lægehelikoptervirksomhed i Danmark. Sidste år gav Falcks danske helikopterselskab, Falck DRF Luftambulance, et underskud på næsten en halv million kr., og der måtte endnu engang tilføres kapital til selskabet. Samtidig er den tyske partner, DRF, ude af ejerkredsen, og Falck satser tilsyneladende i stedet på et samarbejde med en svensk partner.

Brandvæsen

ISS sælger skadeservice-virksomhed til kapitalfond

ISS’ skadeserviceaktiviteter i Danmark er blevet solgt til den nystiftede kapitalfond Agilitas, der i alt overtager 54 skadecentre i Danmark, Norge og Finland fra ISS. Aktiviteterne vil blive samlet i et nyt, nordisk selskab under ledelse af den hidtidige direktør for ISS Nordic Damage Control i Norge. Salget sker, fordi ISS ikke længere anser skadeservice for at være en del af koncernens kerneforretning.

Præhospital

Region Midtjyllands blå blink har kvalitet

På rekordtid har Region Midtjyllands Præhospital sammen med ambulanceoperatørerne Falck, Responce og Samsø Redningskorps skabt en organisation, som leverer høj kvalitet til patienterne. Beviset foreligger nu, hvor Præhospitalet – der vurderer behovet for sundhedsfaglig hjælp på 112 og sender hjælpen af sted – har modtaget sin akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Brandvæsen

Falck: Mange initiativer for at forebygge kræft blandt brandfolk

Falck har taget en række initiativer og iværksat adskillige nye tiltag for at forebygge kræft blandt brandfolk. Det fortæller Falcks sikkerhedsleder, Bjørn Ølgod, og fællesarbejdsmiljørepræsentant Kenneth Jensen, efter at der i sidste uge blev rejst kritik mod Falck fra nuværende og tidligere medarbejdere på Falcks autoværksted i Aalborg. Værkstedet blev i en artikel beskrevet som ”dødens værksted” på grund af et stort antal kræfttilfælde blandt medarbejderne.