Brandvæsen

Indsatsplaner for oversvømmelse skal hjælpe kommuner

En indsatsplan for oversvømmelse er et værktøj, som kommunerne kan bruge til at skabe kontrol over situationen, når oversvømmelsen rammer, og KL har udgivet en pjece, som skal hjælpe kommunerne på vej. Baggrunden er blandt andet Det Nationale Risikobillede, hvor Beredskabsstyrelsen peger på kraftig regn og skybrud som én ud af 10 hændelsestyper, som kan medføre større ulykker og katastrofer i Danmark. Kraftig regn og skybrud kan føre til oversvømmelser, som brandvæsenerne har ansvaret for at afhjælpe og begrænse, men pjecens budskab er, at den klimaberedte kommune kan forberede sig på, hvordan den vil sikre, at samfundets vitale funktioner fungerer under oversvømmelser.

Brandvæsen

Beredskab fortsat i skudlinjen efter dødsbrand

Kritikken mod det bornholmske beredskab stiger efter dødsbranden i Aakirkeby. Ved branden måtte de lokale brandfolk anvende stiger fra tililende naboer, ligesom brandfolk måtte løbe fra brandstationen til brandstedet, fordi der ikke var plads i beredskabets nye HSE. Nu kritiseres Bornholms Brandvæsen for at have en dobbeltrolle, fordi brandvæsenet har stået for at vurdere indsatsen fra det beredskab, som brandvæsenet selv har dimensioneret. Samtidig tilbyder en lokal forretningsmand købe en autosprøjte til brandstationen i Aakirkeby, mens trusler om opsigelser fra store dele af øens brandfolk udløser et krisemøde med politikerne.

Præhospital

Region Syddanmark vil hjemtage vagtcentralen

Når ambulancekørslen i Region Syddanmark skal i udbud, så vil det ikke længere skulle være Falck, som står for disponering af ambulancer og akutlægebiler på AMK-vagtcentralen i Odense. I dag betaler regionen ca. 9 mio. kr. om året til Falck for at 15-18 medarbejdere sørger for den tekniske disponering af det præhospitale beredskab, men regionen vurderer, at det skader konkurrencen, hvis kommende tilbudsgivere på ambulancekørslen risikerer, at det er en af deres konkurrenter, som skal have ansvaret for at disponere deres ambulancer.

Brandvæsen

FOA: Behov for færre selvstændige beredskaber

Beredskabet kan organiseres mere rationelt, og der kan spares ressourcer ved at sammenlægge og samordne de nuværende 87 beredskaber til færre. Det mener fagforeningen FOA, som i et nyt oplæg om fremtidens beredskab påpeger, at der ved en sammenlægning af beredskaber kan spares på det organisatoriske og ledelsesmæssigt niveau – samtidig med at der kan opnås et kvalitetsløft ved større enheder og dermed mulighed for bedre uddannet og trænet personale. 

Præhospital

Falck flytter ind på brandstationen i Jyllinge

Når Falck fra 1. februar 2014 overtager ambulancekørslen i Roskilde og Lejre kommuner, så vil der fortsat være en ambulance på Roskilde Brandvæsens station i Jyllinge. Der har været usikkerhed om ambulancens placering, hvor Falck i princippet kunne vælge at lade området dække fra Falck-stationen i Stenløse, men nu har Falck og Roskilde Brandvæsen forhandlet sig frem til en aftale.

Brandvæsen

Viceberedskabschef: Beredskab skal ændres efter dødsbrand

Mandag mistede en 65-årig mand livet ved en brand i Aakirkeby på Bornholm. Det skete kort tid efter, at brandstationen i Aakirkeby er blevet nedgraderet fra en autosprøjte til en Hurtig Sluknings Enhed. Men branden var så voldsom, at det ikke ville have gjort nogen forskel, hvis brandvæsenet var rykket ud med en autosprøjte fra Aakirkeby. Det skriver viceberedskabschef Palle K. Tourell i en redegørelse, hvor han dog også lægger op til, at beredskabet i Aakirkeby skal ændres: HSE’en skal således have bedre stigemateriel, røgdykkerne skal kunne klæde sig udstyr under udrykningen, og der bør være plads til fire brandfolk i køretøjet.

Politi

Politiet: Vi bestemmer ikke, hvornår ambulancer skal afvente politieskorte

Der er ikke fra politiets side udarbejdet retningslinjer for, hvornår en ambulance skal undlade at køre frem til et skadested, men i stedet skal afvente eskorte fra politiet. Det oplyser Københavns Politi efter en konkret episode, hvor en patient, der var blevet overfaldet, måtte vente godt 15 minutter på hjælp, fordi gerningsmanden også var tilstede – hvilket fik ambulancen fik at afvente politiets ankomst.

Brandvæsen

Beredskabet får nu radiodækning i Københavns Metro

Egentlig har staten allerede indgået kontrakt med firmaet Dansk Beredskabskommunikation om, at beredskabet fælles radiosystem – SINE – skal kunne bruges i Københavns Metro. Men nu vil staten og Dansk Beredskabskommunikation indgå en ny kontrakt om, at staten skal betale næsten 25 mio. kr. ekstra for dækningen. Årsagen er, at det har vist sig, at det eksisterende antennesystem i metroen ikke kan håndtere SINE.

Google Maps
Brandvæsen

Samarbejde skal give hurtigere udrykninger på Vestegnen

Fremover vil det være tre forskellige brandvæsener, som skal assistere Vestegnens Brandvæsen, hvis brandvæsenets egne to slukningstog er optagede af andre opgaver. For at sikre hurtigere udrykninger vil Vestegnens Brandvæsen nemlig indgå samarbejdsaftaler med yderligere to naboberedskaber, som skal dække den vestlige og nordvestlige del af slukningsområdet med 3. og 4. slukningstog.

Brandvæsen

Dansk katastrofehjælp til Filippinerne efter supertyfon

Ødelæggelserne er særdeles omfattende i Filippinerne, efter tyfonen Haiyan ramte landet fredag dansk tid. Over 10.000 personer er angiveligt omkommet, og ifølge myndighederne er op mod 10 mio. mennesker berørt af situationen. Beredskabsstyrelsen sender nu efter anmodning fra FN et mobilt koordinationscenter og en beboelseslejr til byen Tacloban i Filippinerne. Centeret bemandes af FN, og det bliver forpost for koordination af den internationale katastrofebistand til området.