Indsatsplaner for oversvømmelse skal hjælpe kommuner

Arkivfoto

En indsatsplan for oversvømmelse er et værktøj, som kommunerne kan bruge til at skabe kontrol over situationen, når oversvømmelsen rammer, og KL har udgivet en pjece, som skal hjælpe kommunerne på vej. Baggrunden er blandt andet Det Nationale Risikobillede, hvor Beredskabsstyrelsen peger på kraftig regn og skybrud som én ud af 10 hændelsestyper, som kan medføre større ulykker og katastrofer i Danmark. Kraftig regn og skybrud kan føre til oversvømmelser, som brandvæsenerne har ansvaret for at afhjælpe og begrænse, men pjecens budskab er, at den klimaberedte kommune kan forberede sig på, hvordan den vil sikre, at samfundets vitale funktioner fungerer under oversvømmelser.

I pjecen fra KL påpeger organisationen, at kommunerne kan berede sig på at håndtere vandet, de afledte konsekvenser og være beredte på hurtigst muligt at genetablere normaltilstanden, f.eks. ved at kommunerne går i dialog med private boligejere, virksomheder og de forskellige kommunale institutioner for at forberede alle på oversvømmelser. Den klimaberedte kommune har planlagt, hvordan der skal forebygges i alle dele af forvaltningerne – og hvad brandvæsenerne skal kunne håndtere ved en oversvømmelse.

Formålet med pjecen er at give beredskabsfolk, klima- og vandforvaltere og andre relevante forvaltninger – f.eks. på børne-, unge- og ældreområdet – et kig ind i hinandens verden og dermed gøre det tydeligere, hvori opgaven består. Med publikationen vil KL skabe opmærksomhed om opgaven og inspirere til, at kommunerne igangsætter arbejdet med at organisere det kommunale redningsberedskab såvel som det generelle kommunale beredskab – og udarbejder en indsatsplan for oversvømmelse.

Pjecen er udarbejdet af KL Teknik og Miljø med økonomisk støtte Naturstyrelsen. Pjecen er blevet til i samarbejde med Gentofte, Gladsaxe, Randers og Aarhus kommuner, Beredskabsstyrelsen og Naturstyrelsen.

Annonce