Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen går ind i sag fra Lejre

Beredskabsstyrelsen har bedt om to redegørelser fra Lejre Brandvæsen, efter at brandfolk har fremsat kritik af en række forhold i brandvæsenet. Styrelsen vil vide, om brandvæsenets udrykninger er i overensstemmelse med den risikobaserede dimensionering, ligesom man vil vide, om de vagthavende indsatsledere kan befinde sig uden for kommunen.

Brandvæsen

Afviser at øvelse gav problemer for alarmcentral

Det var ikke korrekt, da BT onsdag skrev, at en stor øvelse i Ballerup førte til, at alarmcentralen i København blev lagt ned på grund af opkald fra bekymrede borgere. Øvelsen førte godt nok til, at en del borgere ringede 112 for at spørge om årsagen til de mange udrykningskøretøjer i området, men alarmcentralen blev på ingen måde overbelastet.

Brandvæsen

Fyn får fælles beredskab

Borgmestrene for ni fynske kommuner har vedtaget at indlede et samarbejde, der skal munde ud i, at Fyn fra den 1. januar 2016 skal betjenes af ét fælles beredskab. Det skal sikre fynboerne en hurtig og effektiv hjælp i tilfælde af brand. Kun Middelfart Kommune står uden for det kommende samarbejde.

Brandvæsen

Sår tvivl om brandvæsens forklaring om indsats efter skybrud

Var det overfyldte kloakker, som var forklaringen på, at Københavns Brandvæsen i første omgang ikke gjorde brug af Beredskabsstyrelsens pumper ved skybruddet for nogle uger siden? Det siger Københavns Brandvæsen, men nye oplysninger fra forsyningsselskabet viser, at der gik fem timer fra kloakkerne havde plads til vandet og til Beredskabsstyrelsen blev indsat.

Brandvæsen

Fagforening: Vi er ægte bekymrede for det danske beredskab

Med økonomiaftalen mellem regeringen og KL rammes det operative beredskab af så hårde sparekrav, at det samlede beredskab står svækket. Sådan lyder vurderingen fra Centralforeningen for Stampersonel, der understreger, at foreningens kritik af økonomiaftalen ikke er udtryk for en kamp mellem de statslige og kommunale – men udtryk for en ægte bekymring.

Præhospital

Akuthjælpere frygter at miste velfungerende udkaldesystem

De 175 frivillige akuthjælpere på Langeland frygter, at de mister et velfungerende udkaldesystem, som de seneste år har været anvendt til mange hundrede udkald. Årsagen er, at Region Syddanmark vil indføre et fælles udkaldesystem for alle regionens akuthjælpere, men der er kun afsat 600.000 kr. til systemet – og det vil udelukke Langelands nuværende system.

Brandvæsen

Bøde til brandvæsen for buskørsel

Fredericia Kommune har fået en bøde på 10.000 kr., fordi Fredericia Brandvæsen tilbage i 2012 i en periode på tre måneder kørte buskørsel uden at have de nødvendige tilladelser. Fredericia Brandvæsen har erkendt, at tilladelserne ikke var på plads for i alt ni af brandvæsenets busser, og bøden er blevet betalt.