Google Maps
Præhospital

Akutbil spares væk

Fra næste år er det slut med den akutbil i Skagen, som blev indsat efter en række sager, hvor der var lang ventetid på hjælp, når den lokale ambulance var optaget. Ved at nedlægge akutbilen vil Region Nordjylland spare omkring 2,3 mio. kr. om året. Til gengæld skal der investeres i flere ordninger med 112-akuthjælpere.

Præhospital

Lægehelikopter og udrykningslæger i farezonen

Akutlægehelikopteren i Nibøl, der dækker Sønderjylland, er i fare for at blive sparet væk i 2015. I stedet vil området så skulle dækkes af den kommende lægehelikopter i Billund. Spareforslaget indgår i et større sparekatalog, som kan reducere Region Syddanmarks pressede budget med i alt 130 mio. kr. Også tre ordninger med udrykningslæger kan blive sparet væk.

Præhospital

Falck klager over ambulanceudbud i Region Syddanmark

Klagenævnet for Udbud skal nu vurdere, om alt er gået rigtigt til i Region Syddanmarks udbud af ambulancekørslen. Det er Falck, som har indgivet en klage, fordi redningskorpset undrer sig over regionens karaktergivning – blandt andet påpeger Falck, at hvis Region Syddanmark havde givet Falcks leveringsikkerhed samme karakter som Region Midtjylland, så havde Falck vundet hele udbuddet.

Præhospital

Falsk paramediciner skal tre måneder i fængsel

En 37-årig mand fra Aalborg skal tre måneder i fængsel, efter at han har udgivet sig for at være paramediciner og udført forskellige former for behandling på børn – hvilket blandt andet fik to børn til at besvime. Han blev også dømt for besiddelse af børneporno, dokumentfalsk og uberettiget udrykningskørsel.