Præhospital

BIOS: Vi nærmer os vores minimumsbemanding

Tidspunktet for BIOS’ driftsstart i Region Syddanmark nærmer sig med hastige skridt, men ifølge BIOS selv nærmer selskabet sig nu den minimumsbemanding, som er nødvendig for at kunne få en vagtplan til at hænge sammen. Den nye udmelding kommer til trods for, at en række reddere, som ellers havde skrevet kontrakt med BIOS, har valgt at annullere kontrakterne.

Præhospital

Udlejer undrer sig over manglende bankgaranti fra BIOS

I sidste uge kunne ejendomsinvestor Mogens Milling i avisen læse, at han skulle stå for ombygningen af BIOS’ kommende station i Svendborg. Det undrede Mogens Milling, for han har ikke indgået nogen aftale med BIOS –han mangler nemlig stadig den bankgaranti, som er en forudsætning for, at han kan indgå aftalen og igangsætte arbejdet.

Brandvæsen

Nye og mere lempelige regler om brandsyn på vej

Fremover bliver det i højere grad de enkelte kommuner, som skal beslutte, hvor der skal foretages brandsyn. Kommunerne får således mulighed for at målrette deres brandsyn mod de bygninger og virksomheder, hvor de konkret vurderer, at brandsynene vil give mest effekt. Samtidig er det slut med faste brandsynsterminer. Det er de vigtigste elementer i en ny bekendtgørelse.

Brandvæsen

Brandfolk: Lukning af brandstation vil koste liv

Hjælpebrandstationen i Gudme lukkes ved årsskiftet for at realisere en del af den besparelse, som det nye Beredskab Fyn er blevet pålagt. Men de 10 lokale brandfolk protesterer mod lukningen, og de mener, at det kun er et spørgsmål om tid, inden fraværet af en brandstation i Gudme vil koste liv. Borgmesteren understreger, at lukningen er besluttet af fagfolk – og at han derfor er tryg

Præhospital

Midlertidig akkreditering til Falcks ambulancer i Hovedstaden

Det lykkedes ikke fuldt ud Falck at få fornyet redningskorpsets akkreditering for ambulancetjenesten i Region Hovedstaden i første forsøg. Et mindre problem med risikostyringen gør nemlig, at der skal indsendes yderligere dokumentation – og i mellemtiden har Falck fået en midlertidig akkreditering. Der er dog stor ros fra surveyteamet til Falcks organisation.

Præhospital

AMLS-kursuskoncept indføres nu i hele Danmark

Det internationale kursuskoncept Advanced Medical Life Support (AMLS) indføres nu i hele Danmark. Med kurset vil sundhedsprofessionelle med systematik og struktur blive bedre klædt på til at vurdere og behandle – og dermed øge patientsikkerheden. AMLS-kurser har længe været efterspurgt af bl.a. læger, sygeplejersker og ambulancereddere.

Brandvæsen

Ledelsen i Beredskab Fyn er nu udpeget

Beredskabschef Mogens Bjerregaard har nu udpeget de fem chefer, der sammen med ham selv skal udgøre den øverste ledelse af det kommende Beredskab Fyn. Beredskabet får en viceberedskabschef, en myndighedschef, en administrationschef, en uddannelseschef og en analyse- og projektchef, der dog først formelt tiltræder ved årsskiftet.