Brandvæsen

Statsligt beredskab slipper måske for besparelser

I sidste uge kunne forsvarsministeren fortælle, at der ikke vil blive nedlagt beredskabscentre. Det har udløst spekulationer om, hvorvidt de krævede besparelser på 125 mio. kr. så i stedet skal findes ved at reducere centrenes aktiviteter eller ved at spare på Beredskabsstyrelsens centrale enheder. Men nu åbner ministeren op for, at besparelserne findes uden for beredskabet.

Præhospital

Disciplinærnævn retter hård kritik mod paramediciner

En paramediciner handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard under en udrykning i maj 2014. Det har Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgjort. Nævnet retter hård kritik mod paramedicineren for at have ladet en patient gå ned af trappen selv, trods at der var mistanke om blødning i hjernen. Paramedicinerens kritiseres også for, at der ikke blev målt GCS og EKG samt at trombolysevagten ikke blev kontaktet.

Præhospital

Ny sociolance skal rykke ud til socialt udsatte

Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Københavns Brandvæsen har sat gang i et fælles pilotprojekt med en såkaldt sociolance. Sociolancen kører ud til socialt udsatte mennesker, hvor det er vurderet, at der er brug for en socialfaglig indsats​. Sociolancen får base hos Københavns Brandvæsen på Tomsgårdens brandstation.

Autohjælp

Redningskorps på Samsø er en god forretning

Det er en ganske god forretning af drive et all-round redningskorps på Samsø. Det viser det seneste regnskab fra Samsø Redningskorps ApS, hvor både omsætningen og overskuddet er steget markant. Det er blandt andet færre brandudrykninger og dermed lavere lønomkostninger, som resulterer i et overskud på 2,3 mio. kr.

Brandvæsen

Beredskabet mod oversvømmelser styrkes

Beredskabsstyrelsen har fordoblet antallet af mobile dæmninger i beredskabet mod oversvømmelser. Dæmningerne kan bruges til at afskærme områder fra vandmasserne ved skybrud, kraftig regn eller stormflod. Fordoblingen sker efter, at Danmark gentagne gange er blevet ramt af voldsomt vejr med oversvømmelser til følge de seneste par år.

Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsen i krise: Helsingør Kommune træder ud

Det nye Nordsjællands Brandvæsen er blevet kastet ud i en krise, efter at Helsingør Kommune har besluttet at træde ud af samarbejdet. Det er en stadigt mere bitter strid mellem på den ene side Helsingør Kommune og på den anden side de fire andre ejerkommuner, som fører til, at Helsingør nu bliver en af kun tre danske kommuner, som ikke indgår i en beredskabsenhed.