Akut økonomisk udfordring: Vil nedlægge fire ambulancer og tre akutbiler

Foto: Line Bloch Klostergaard

Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland er ramt af ”en akut økonomisk udfordring”. Det vil få konsekvenser for regionens borgere, for Den Præhospitale Virksomhed har besluttet, at op til fire ambulancer indtil videre kan være ude af drift. Det samme gælder for op til tre akutbiler. Det kan føre til, at de politisk vedtagede servicemål for ambulancetjenesten ikke opfyldes i en periode.

Region Nordjyllands Præhospitale Virksomhed har udsigt til et underskud på 4 mio. kr. i år. ”Den Præhospitale Virksomhed står således overfor en akut økonomisk udfordring, som skal adresseres via justeringer i driften, dette hurtigst muligt med henblik på at indhente så meget af merforbruget som muligt inden budgetårets udløb”, skriver kontorchef Søren Aagaard Christiansen fra Den Præhospitale Virksomhed i et internt notat med den kryptiske overskrift ”Justering af styringsparametre”.

I notatet skriver Søren Aagaard Christiansen, at regionspolitikerne har accepteret en justering af det nordjyske ambulanceberedskab. Justeringen indebærer, at Den Præhospitale Virksomhed i en periode vil levere en lavere opfyldelse af de politisk vedtagne servicemål for ambulancetjenestens responstider – altså målene for, hvornår ambulancerne er fremme hos borgerne.

Vil spare på ekstravagter

Den Præhospitale Virksomhed har ifølge notatet fokus på at anvende færre ekstravagter og overtidsbetaling, som er dyre for regionen.

Derfor vil man fremover acceptere, at op til fire af regionens ambulancer ikke bemandes, såfremt sygdom eller mandskabsmangel gør, at man ellers skulle anvende dyre ekstravagter for at bemande dem. Der er ikke tale om en teoretisk øvelse, for regionen forventer, at man med ændringen kan spare 140 ekstravagter om måneden eller 4-5 vagter om dagen.

Besparelserne rammer også regionens akutbiler. Her vil regionen fortsat anvende de almindelige afløservagter ved f.eks. sygdom. Men hvis der ikke er nok afløsere, vil regionen fremover acceptere, at akutbilerne i Hals, Farsø og Brovst ikke bemandes – og altså dermed nedlægges i den pågældende periode.

Region Nordjylland oplyser, at der samlet set ikke nedlægges mere end i alt fire enheder – ambulancer eller akutbiler – indenfor en dag.

”I naturlig forlængelse af de justerede styringsmekanismer vil resten af 2023 generelt være kendetegnet ved økonomisk mådehold i alle dele af Den Præhospitale Virksomhed”, slutter Søren Aagaard Christiansen det interne notat.

Det har ikke være muligt at få en kommentar fra Region Nordjylland. Regionen oplyser således, at man holder ferielukket frem til august.

Annonce