Præhospital

Afsætter penge til en ekstra akutbil

Region Hovedstaden har i en ny budgetaftale afsat 2,2 mio. kr. i 2024 og derefter 3,8 mio. kr. om året til en ny akutbil. Der er ikke besluttet en fast placering, men akutbilen skal indsættes der, hvor behovet er størst – oftest i Nordsjælland. Målet er at få reduceret responstiderne, som er under pres.

Præhospital

Region Midtjylland sparer fire akutlægebiler væk

Det er snart slut med akutlægebilerne i Lemvig, Ringkøbing, Silkeborg og Grenå. I en ny budgetaftale har Region Midtjylland nemlig besluttet, at antallet af akutlægebiler i regionen skal reduceres kraftigt. Det betyder, at fire af de nuværende 10 akutlægebiler nedlægges. Fremover vil der kun være akutlægebiler i de fem byer med akuthospitaler samt i Holstebro.

Præhospital

Starter forsøg med tilbud om krisehjælp til øjenvidner

Mange øjenvidner til ulykker og akut sygdom oplever, at de efterfølgende påvirkes af stærke billeder af ulykken, alvorlige følelsesmæssige udsving og søvnproblemer samt at de kæmper med skyld og selvbebrejdelse. Nu starter Falck så et forsøg, hvor øjenvidner får udleveret et kort med råd og vejledning samt et tilbud om en opfølgende telefonsamtale med en psykolog.

Præhospital

Prisen for hjemtagning i Region Sjælland stiger med 10 mio. kr.

Etableringen af Region Sjællands nye ambulancetjeneste bliver dyrere end ventet. Som led i en ny budgetaftale har regionspolitikerne derfor besluttet at afsætte 10 mio. kr. ekstra til Ambulance Sjælland, som fremover skal stå for omkring halvdelen af regionens ambulancekørsel. Pengene skal blandt andet gå til en lønudligningsaftale, så redderne får bedre lønvilkår ved en overgang fra Falck.

Brandvæsen

Kommunalt ansatte slipper for løntræk som deltidsbrandfolk

Som led i et samarbejde mellem Østjyllands Brandvæsen og Skanderborg Kommune har kommunen truffet en principbeslutning om, at ansatte i kommunen gives ret til at være deltidsbrandfolk i arbejdstiden uden modregning i deres almindelige løn, samtidig med at de fortsat får honorar for virket som deltidsbrandfolk. Det skal styrke rekrutteringen af deltidsbrandfolk.

Præhospital

Ikke udsigt til el-køretøjer til sygetransport – men vil skifte til mindre varevogne

Region Midtjyllands hidtidige vision om, at man i 2026 primært ville anvende eldrevne køretøjer som ambulancer og sygetransportvogne, kan ikke lade sig gøre. Det konkluderer regionen efter en undersøgelse af markedet. Regionen vil dog skifte til en mindre varevognstype indenfor den liggende sygetransport, og det kan på sigt gøre det lettere at finde egnede eldrevne køretøjer.