Ikke udsigt til el-køretøjer til sygetransport – men vil skifte til mindre varevogne

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Region Midtjyllands hidtidige vision om, at man i 2026 primært ville anvende eldrevne køretøjer som ambulancer og sygetransportvogne, kan ikke lade sig gøre. Det konkluderer regionen efter en undersøgelse af markedet. Regionen vil dog skifte til en mindre varevognstype indenfor den liggende sygetransport, og det kan på sigt gøre det lettere at finde egnede eldrevne køretøjer.

Præhospitalet i Region Midtjylland skal i løbet af 2026 udskifte de regionale ambulancer og køretøjer til liggende sygetransport, og derfor er Præhospitalet ved at forberede et udbud af køretøjerne.

I den forbindelse er Præhospitalet blevet klogere på udsigterne til at indfri ambitionerne i den vision, som det midtjyske regionsråd vedtog i december 2019. Her blev der lagt op til brug af ikke-fossile brændstoffer i ambulancetjenesten og den liggende sygetransport, hvilket derefter indgik i udbudsmaterialet for udbuddet af ambulancetjenesten.

I visionen indgik blandt andet, at køretøjer til liggende sygetransport fra december 2026 i videst muligt omfang skulle udgøres af køretøjer, der er ikke-fossilt drevne, f.eks. eldrevne køretøjer. Visionen var baseret på en forventning om, at markedet inden for få år kunne levere køretøjer drevet af ikke-fossile brændstoffer i det større varevognssegment.

Men Præhospitalet har nu afholdt en markedsdialog med potentielle leverandører af køretøjer til ambulancetjeneste og liggende sygetransport. På den baggrund konstaterer Præhospitalet, at rækkevidden og driftssikkerheden i eldrevne køretøjer i det større varevognssegment endnu ikke er høj nok til, at præhospitale køretøjer fra 2026 primært kan udgøres af eldrevne køretøjer. En overgang til eldrevne køretøjer vil desuden kræve væsentlige investeringer i infrastruktur til opladning.

Vil anvende mindre varevogne

Selv om der altså ikke er udsigt til eldrevne sygetransportvogne i Region Midtjylland foreløbigt, så kommer der alligevel til at ske ændringer. Region Midtjylland vurderer nemlig, at der er økonomiske og miljømæssige fordele ved at vælge en mindre varevognstype end de nuværende til brug for liggende sygetransport.

Der forventes en stigning på udgifterne til indkøbet af særligt ambulancerne som følge af den generelle prisstigning på markedet. En del af denne stigning kan håndteres ved en besparelse på indkøb af sygetransportvogne. Her er regionens overslag, at der kan spares ca. 15-20 pct. på indkøb af køretøjerne og ca. 20 pct. på brændstofforbruget ved at vælge en mindre varevognstype.

Konsekvensen ved at vælge en mindre varevognstype er, at der ikke længere vil kunne placeres en hvilestol i køretøjet. Det betyder, at der ikke vil være mulighed for samkørsel af patienter i køretøjer til liggende sygetransport. Præhospitalets erfaring er dog, at samkørsel med liggende sygetransport meget sjældent anvendes af etiske og praktiske hensyn til patienterne, og derfor ønsker Præhospitalet ikke, at denne funktion bevares. Præhospitalet planlægger derfor udbuddet, så der indkøbes en mindre varevogn til sygetransporterne.

Regionen påpeger, at ved at skifte til en mindre varevogn til liggende sygetransport er mulighederne for senere at skifte til eldrevne køretøjer bedre på sigt, idet en mindre varevogn er mindre energikrævende. Præhospitalet vil afsøge mulighederne for at indgå i et udviklingssamarbejde om et eldrevet køretøj til liggende sygetransport for at få erfaring med drift af eldrevne præhospitale køretøjer.

For ambulancer er der derimod fortsat behov for at bevare størrelsen på varevognen af hensyn til mulighed for behandling af patienterne. Derudover stilles der særlige krav til hastighed, acceleration og det samlede energiforbrug, som eldrevne køretøjer i det større varevognssegment ikke forventes at kunne leve op til de kommende år. Ambulancerne har meget energikrævende og tungt behandlingsudstyr, som vil begrænse rækkevidden væsentligt ved brug af eldrevne køretøjer.

Annonce