Region Midtjylland sparer fire akutlægebiler væk

Foto: Region Midtjylland

Det er snart slut med akutlægebilerne i Lemvig, Ringkøbing, Silkeborg og Grenå. I en ny budgetaftale har Region Midtjylland nemlig besluttet, at antallet af akutlægebiler i regionen skal reduceres kraftigt. Det betyder, at fire af de nuværende 10 akutlægebiler nedlægges. Fremover vil der kun være akutlægebiler i de fem byer med akuthospitaler samt i Holstebro.

Region Midtjylland er i dag den region, der har flest akutlægebiler. Men fra næste år er det slut. Regionen vil hente en besparelse på 30-35 mio. kr. ved at nedlægge akutlægebilerne i Lemvig, Ringkøbing, Silkeborg og Grenå.

I den fremtidige struktur placeres der kun akutlægebiler i de fem byer, hvor der er akuthospitaler – Aarhus, Horsens, Randers, Viborg og Herning – samt i Holstebro.

Det fremgår af budgetaftalen, at de fire akutlægebiler, som skal nedlægges, er valgt på baggrund af bilernes aktivitet, mulighederne for udnyttelse af tilgængelige ressourcer præhospitalt og på anæstesiologiske afdelinger, samt hvor andre beredskaber, herunder akutlægehelikopteren, har bedst mulighed for at dække de konkrete akutlægebilers områder.

Ambulanceredderne har fået flere kompetencer

I budgetaftalen henviser regionen til, at den præhospitale indsats har gennemgået en massiv udvikling siden den nuværende struktur med 10 akutlægebiler blev fastlagt.

”I de seneste år er ambulancepersonalets kompetencer ift. at foretage sundhedsfaglige vurderinger og behandling højnet betydeligt, senest med en længere uddannelse med mere sundhedsfaglig tyngde. Det er i Region Midtjylland desuden besluttet, at 40 pct. af ambulancepersonalet er paramedicineruddannet i 2030”, skriver regionen.

”Forligspartierne er opmærksomme på, at lukningen af fire akutlægebiler vil betyde, at nogle patienter kommer til at vente i længere tid, før de bliver set af en speciallæge samt have konsekvenser for øvrige ikke-akutte opgaver, der løses af akutlægebilerne”, fremgår det af budgetaftalen.

Annonce