Dansk Autohjælp venter hårdt 2015

Arkivfoto

Dansk Autohjælp forventer, at 2015 bliver et hårdt år, hvor aktivitetsniveauet falder – og hvor selskabets årsresultat derfor bliver væsentligt dårligere end i 2014. Derfor vil selskabet i 2015 have fokus på effektiviseringer og udnyttelse af synergier i SOS-koncernen, som ejer Dansk Autohjælp. Det sker, efter at Dansk Autohjælp i 2014 fik et rekordoverskud.

Mens Dansk Autohjælp altså venter, at 2015 bliver et svært år, betegner selskabet selv 2014 som ”et rigtigt godt år”. Dansk Autohjælp har således fortsat den turn-around, som blev påbegyndt i 2011 efter flere år med en katastrofal økonomisk udvikling, der truede selskabets overlevelse.

I 2014 havde Dansk Autohjælp en bruttofortjeneste på 118 mio. kr. mod 93 mio. kr. året før. Det er en kraftig forbedring i forhold til kriseåret 2010, hvor bruttofortjenesten var på 47 mio. kr. Samtidig steg selskabets omkostninger imidlertid voldsomt. Personaleomkostninger gik således fra 49 mio. kr. i 2013 til 69 mio. kr. i 2014 som følge af en udvidelse af medarbejdertallet fra 110 til 164. Derfor steg overskuddet da også noget mere beskedent fra 28 mio. kr. til 33 mio. kr. Ledelsen i Dansk Autohjælp betegner dette overskud som ”særdeles tilfredsstillende”.

Overskud trækkes ud som udbytte

Årets overskud får dog ikke lov til at blive i Dansk Autohjælp. Selskabets ejer, SOS International, trækker således hele overskuddet på 33 mio. kr. ud som udbytte. Tilbage bliver herefter en beskeden egenkapital på 11 mio. kr.

I 2015 forventer Dansk Autohjælps ledelse, at aktivitetsniveau falder. Der vil samtidig ske en fortsat effektivisering af selskabets drift. Effektiviseringen kan dog ikke opveje de faldende aktiviteter, så ledelsen har for regnskabsåret 2015 budgetteret med et resultat væsentligt under 2014-niveauet.

Annonce