Nordmænd tjener gode penge på dansk akutlægehelikopter

Mens Falck de seneste år har tabt mange millioner på driften af akutlægehelikopteren i Ringsted, så ser billedet noget anderledes ud for Norsk Luftambulanse, som står for den daglige drift af akutlægehelikopteren i Karup. Sidste år fik den norske selskab et overskud på 468.000 kr. ud af en omsætning på 32,3 mio. kr.

Norsk Luftambulanse er underleverandør til SOS International, som efter et udbud vandt opgaven med at drive akutlægehelikopteren i Karup. Norsk Luftambulanses danske aktiviteter er samlet i selskabet Nordic Air Ambulance A/S, der i 2012 havde en omsætning på 32,3 mio. kr. – mod 7,3 mio. kr. i 2011, hvor selskabet dog kun var aktivt i årets sidste otte måneder.

Nordic Air Ambulance havde eksterne omkostninger på 18,7 mio. kr., mens de i gennemsnit seks ansatte i alt fik 13,3 mio. kr. i løn. Det gav et driftsoverskud på 0,3 mio. kr., mens der efter valutakursgevinster på godt 1 mio. kr., valutakurstab på 0,7 mio. kr. samt skat var et overskud på 468.000 kr. på bundlinjen.

Det norske selskab er ganske solidt med en egenkapital på 1,6 mio. kr. og likvide midler på 7,7 mio. kr. i kassen. Der er dog også en vis usikkerhed i Nordic Air Ambulance, der har en særlig gæld på 5,9 mio. kr., som ifølge selskabet består af en gæld til SKAT vedrørende moms og lønsumsafgift i forbindelse med en strid mellem SKAT og Nordic Air Ambulance, som endnu ikke er afgjort.

Ledelsen i Nordic Air Ambulance betegner 2012-resultatet som tilfredsstillende, og man forventer også et overskud i år, hvor driften af de tre akutlægehelikoptere, som fremover skal udgøre det danske helikopterberedskab, er i et samlet udbud.

Annonce