Kæmpe autohjælpskontrakt i udbud

En autohjælpskontrakt med en værdi på op til 300 mio. kr. er nu sendt i udbud. Det er politiet og Vejdirektoratet, som er gået sammen om at udbyde bugsering og bjergning af køretøjer, assistance i tilfælde af akutte hændelser på vejene – herunder trafikuheld, hærværk og usædvanligt vejrlig – samt assistance til skiltning og trafikregulering.

Den nye kontrakt skal dække politiets og Vejdirektoratets behov for at kunne rekvirere assistance til beredskabs- og autotransport. Det omfatter fire underpunkter:

  • Bugsering og/eller bjærgning af køretøjer.
  • Assistance i tilfælde af akutte hændelser på vejene, herunder trafikuheld, hærværk, usædvanligt vejrlig m.m.
  • Assistance til skiltning og trafikregulering, oprydning efter beskadigede og/eller trafikfarlige køretøjer og/eller genstande på veje.
  • Sikring eller nødreparation af vejens udstyr, så det ikke udgør en fare for trafikken.

De to myndigheder vurderer, at kontrakten vil have en værdi på 200-300 mio. kr. Det skal dog også ses i lyset af, at der lægges op til en varighed på godt syv år.

I første omgang gennemføres der en prækvalifikation, hvor der udvælges tre virksomheder, som får mulighed for at afgive endeligt tilbud. For at blive prækvalificeret skal en virksomhed have erfaring med beredskabs- og autotransportopgaver inden for de seneste tre år og fremlægge en referenceliste. Det er et krav, at referencerne har en samlet kontraktværdi på minimum 20 mio. kr. samt at virksomheden har haft en gennemsnitlig omsætning på 40 mio. kr. i de seneste tre år.

Der er frist for ansøgninger om prækvalifikation den 1. december 2020. En uge senere vil det blive afgjort, hvem der er blevet prækvalificeret.

Annonce