Markedet er presset: Dansk Autohjælp lukker nu 13 stationer

En kombination af hård konkurrence og mere driftssikre biler, der sjældnere har brug for autohjælp, får nu Dansk Autohjælp til at gennemføre en stor ændring af stationsstrukturen. Fremover skal seks stationer udgøre rygraden i selskabet, og de får tilknyttet 26 mindre stationer. Det betyder, at Dansk Autohjælp i alt nedlægger 13 stationer.

Dansk Autohjælp blev overtaget af SOS International i 2012. Dengang havde selskabet en struktur, som historisk var opstået ved, at en række selvejede stationer havde etableret et nationalt samarbejde. I august 2017 udløber de gamle aftaler, og SOS Dansk Autohjælp får dermed mulighed for at tilpasse strukturen til markedets krav. Og det kommer til at betyde en større omlægning.

”Vi har været i dialog med stationsejerne. Nogle har ønsket en fremtid i SOS Dansk Autohjælp, mens andre har valgt at gå andre veje. Resultatet er blevet, at seks af netværkets største stationer bliver rygraden i den nye struktur. Vi har landets højeste kundetilfredshed, og denne ønsker vi at hæve til et endnu højere niveau. Yderligere er vores mål med den nye struktur at effektivisere udrulning af nye services, sikre optimal ressourceudnyttelse og miljøeffektiv drift”, fortæller Hans Erik Hansen, som er chef for stationsnetværket i SOS Dansk Autohjælp.

Fremover skal Dansk Autohjælps aktiviteter styres fra seks distriktsstationer, som placeres i Køge, Odense, Kolding, Herning, Aarhus og Aalborg. Hver distriktsstation får en række tilknyttede stationer, og i alt kommer netværket til at bestå af 32 stationer – mod 45 i dag.

”Vi har længe arbejdet med at få etableret en endnu mere effektiv struktur, som også understøtter de fremtidige krav, og vi glæder os til at komme i drift”, siger Hans Erik Hansen.

Priserne er under pres

Det er blandt andet konkurrencesituationen, som nu tvinger Dansk Autohjælp til at gå nye veje. Konkurrencen i markedet er således steget markant de seneste år, hvor norske Viking har opbygget et landsdækkende net af stationer.

Udviklingen i markedet går mod, at forsikringsselskaber og bilimportører i stigende grad tilbyder autohjælp som en del af deres ydelse. Hvert selskab har egne krav til vejhjælpsydelsen, som afspejler præcist den service, de ønsker deres kunder skal modtage. Det betyder, at vejhjælpen skal kunne levere differentierede produkter med ensartet højt serviceniveau over alt i landet. Samtidig stiger efterspørgslen på nye ydelser og dette skal balancere med, at priserne er under pres.

Hertil kommer, at nye biler bliver stadig mere driftssikre og sjældnere har behov for autohjælp. Samtidig bliver bilerne mere avancerede, så det ofte kræver ekspertise og specialudstyr at håndtere vejhjælpen.

Stationer får ikke længere eneret til distrikter

”Med den nye struktur kan vi køre mere effektivt end tidligere. Fremover er vi ikke bundet af, at stationerne har eneret til deres egne distrikter, så nu kan nærmeste ledige bil løse opgaven, og vi kommer til at køre væsentligt færre kilometer med tomme biler. Det er godt for økonomien og for miljøet, og ikke mindst vil kunderne opleve, at vi når endnu hurtigere frem til dem”, siger Hans Erik Hansen.

Den nye struktur betyder også, at Dansk Autohjælp kan centralisere opgaver indenfor f.eks. indkøb og uddannelse – og dermed opnå de stordriftsfordele, som ikke har været mulige i den hidtidige og meget decentrale struktur. ”Den nye struktur sikrer et højt og ensartet uddannelsesniveau over hele landet. Vi bliver i stand til at foretage fælles indkøb, og vi kan sikre, at der er adgang til det helt rigtige materiel alle steder i landet”, fortæller Hans Erik Hansen.

Dansk Autohjælps stationsnet fra august 2017:

Annonce