Tidligere Falck-chef får ansvaret for Vejpatruljens brand- og ambulanceaktiviteter

Selv om Vejpatruljens tilbud på brandslukningen i Ikast-Brande Kommune ikke resulterede i en kontrakt, så intensiverer selskabet nu sine bestræbelser på at komme ind på markedet for brandslukning, ambulancekørsel, liggende sygetransport og skadeservice. Det sker i det nystiftede selskab Dansk Redningskorps A/S, som har ansat en tidligere Falck-chef til at stå for beredskabsopgaverne, mens en ligeledes nyansat korpslæge skal sikre, at personalet er veluddannet – og udvikle eksterne uddannelser.

Ejerne bag selskabet Vejpatruljen ApS har stiftet det nye selskab Dansk Redningskorps A/S, som har en aktiekapital på 2 mio. kr. Det er dette selskab, som i den kommende tid skal forsøge at realisere ejernes ambitiøse mål om at blive en af de store aktører på markedet for brandslukning, ambulancekørsel, vagtcentralydelser, liggende sygetransport og tavlevognskørsel.

Dansk Redningskorps har som en af sine første medarbejdere ansat Rene Frylund, der gennem en årrække har været ansat i Falck som blandt andet stationsleder i Holbæk og redningschef i Region Sjælland.

Henrik Kalmer, der er direktør i Dansk Redningskorps, fortæller, at Rene Frylund får ansvaret for selskabets bud på brandslukningsopgaver, opstart af en vagtcentral, kontakt til kommunernes beredskabschefer og mere generel kundekontakt samt – når det bliver aktuelt – arbejdet med bud på liggende sygetransport, ambulancekørsel, tavlevognskørsel og skadeserviceopgaver.

En anden nyansættelse er læge og ph.d. Kenneth Rütz, der skal være korpslæge for Dansk Redningskorps. Hans opgaver bliver dels at sikre, at selskabet overholder de gældende regler på området og at personalet er veluddannet, dels at udvikle det, som selskabet betegner som en brand-/politibehandleruddannelse, som skal sikre, at både deltids- og fuldtidsbrandfolk samt politifolk bliver bedre rustet til at løse de opgaver, som de i dagligdagen kan stå over for.

Samtidig bekræfter Henrik Kalmer, at selskabets ambitioner fortsat er tårnhøje. ”Målet er at drive hvert 4. brandvæsen på landsplan, byde på dele af eller hele tavlevognskørselen på statsvejnettet og drive en professionel vagtcentral med styring at udkald til brandvæsner, hjemmeplejens udkaldssystemer, nødkaldeanlæg, ABA-anlæg og elevatoralarmer”, fortæller Henrik Kalmer, der tilføjer, at Dansk Redningskorps også ønsker byde på liggende sygetransport og akut ambulancekørsel.

Annonce