Tom pengekasse hos Redning Danmark-station

Arkivfoto

En af de større virksomheder, der indgår i Redning Danmark, er på grund af COVID-19-krisen løbet tør for penge. Det er selskabet Redning Danmark Ringsted ApS, som nu oplyser, at selskabet har opbrugt de likvide reserver, idet kassekreditten er trukket op til den maksimale trækningsrettighed. Ledelsen forhandler med banken om nye lån.

Redning Danmark Ringsted ApS har – trods navnet – adresse i Frederikshavn. Nærmere bestemt hos en af virksomhedens medejere, Uffe Dalsgaard, der også er adm. direktør i hovedselskabet Redning Danmark. Uffe Dalsgaard ejer 25 pct. af Redning Danmark Ringsted, mens resten ejes af Thomas Jensen, Steen Samuelsen og Benny Ellemose Jensen med hver 25 pct. Virksomheden har 14 ansatte.

I regnskabsåret 2019 fik Redning Danmark Ringsted mange penge i kassen, da bruttofortjenesten udgjorde 7,6 mio. kr. Indtægterne blev dog mere end spist op af omkostninger, så året endte med et underskud på 0,5 mio. kr. Dermed fik virksomheden en negativ egenkapital, således at det var en sårbar virksomhed, som få måneder senere blev ramt af COVID-19-pandemiens konsekvenser.

Væsentlig negativ effekt

Ifølge ledelsen i Redning Danmark Ringsted har COVID-19 haft en ”væsentlig negativ effekt på første halvår 2020”. Og det har haft konsekvenser: ”Selskabet har derfor på nuværende tidspunkt opbrugt de likvide reserver, idet kassekreditten er trukket op til den maksimale trækningsrettighed”, beretter ledelsen.

”Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke indgået nødvendige aftaler om yderligere finansiering for det kommende år. Ledelsen fører forhandlinger med pengeinstituttet om muligheder og vilkår for at optage yderligere lån til finansiering af driften, afdragsforpligtelser og de nødvendige investeringer i det kommende regnskabsår. Det er ledelsens vurdering, at låneansøgningerne vil blive imødekommet, eller at der på anden måde kan indgås aftaler med øvrige kreditorer og interessenter omkring den fremtidige finansiering”, lyder det i en melding, som er dateret 11. september 2020.

Redning Danmark Ringsted forventer en stigende aktivitet i 2. halvår 2020, og derfor også en forbedret indtjening i de kommende regnskabsår.

Opbrugt likviditet i nord

Også i virksomheden Redning Danmark Nord A/S, der har samme adresse i Frederikshavn som Redning Danmark Ringsted, har COVID-19 givet underskud, og også her er meldingen, at selskabet har opbrugt de likvide reserver.

Her er der dog en mere positiv melding om finansieringen af underskuddet: ”Selskabet har sikret sig den fornødne finansielle opbakning fra ejerkredsen til sikring af den fortsatte drift”.

Annonce