Afsætter 3,2 mio. kr. til unge i beredskabet

Landsorganisationen Unge i Beredskabet, der siden 2018 har samlet og varetaget arbejdet med ungdomsbrandkorps med særligt fokus på at skabe fællesskab og samfundsansvar for de unge, får en stor stigning i den årlige bevilling. I dag får organisationen 2 mio. kr. om året, men i perioden 2024-2029 øges tilskuddet til 3,2 mio. kr.

Det er Forsvarsministeriet, som yder støtte til Unge i Beredskabet, og den nuværende bevilling på 2 mio. kr. om året stod til at udløbe i 2023. Men nu er det besluttet at øge støtten til 3,2 mio. kr. årligt i perioden 2024-2029.

”Organisation har stort fokus på at give de unge medlemmer kompetencer til at blive gode samfundsborgere. Dette mener jeg er vigtigt at prioritere, da det har en positiv effekt på de unge og på samfundet som helhed”, skriver fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen i et brev til Folketingets Forsvarsudvalg.

”Unge i Beredskabet har endvidere skabt stor opmærksomhed og tilslutning til redningsberedskabet blandt unge kvinder og unge af anden etnisk herkomst end dansk. Blandt de unge i organisationen ses generelt en øget tilslutning til politiet, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Forsvaret. Jeg mener, at dette er et vigtigt område, da vores rednings- og samfundsberedskaber skal afspejle vores samfund og er afhængige af en bred rekrutteringsbase”, skriver ministeren.

Annonce