Undersøgelse: Alarm- og vagtcentralpersonale rammes også af posttraumatisk stress

Arkivfoto

Personale på vagt- og alarmcentraler, der modtager alarmopkald, har ofte symptomer på posttraumatisk stress, viser en amerikansk undersøgelse. Ifølge undersøgelsen oplever alarmoperatørerne en stor følelsesmæssig belastning ved omkring en tredjedel af alarmopkaldene vedrørende alvorlige ulykker og sygdom, og 3,5 procent af alarmoperatørerne har så alvorlige symptomer, at der er tale om posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Den amerikanske undersøgelse af foretaget af Michelle Lilly fra Northern Illinois University sammen med Heather Pierce, der selv er tidligere alarmoperatør. Undersøgelsen, som er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Traumatic Stress, har omfattet 171 alarmoperatører fra 24 amerikanske delstater.

Alarmoperatørerne er i undersøgelsen blevet spurgt om, hvilke typer alarmopkald, de opfatter som mest belastende, og i hvilket omfang opkaldene påvirker dem følelsesmæssigt.

I alt mener 16 procent af alarmoperatørerne, at de værste opkald er dem, der vedrører børns alvorlige tilskadekomst eller død, 13 procent mener, at opkald med selvmordstrusler er værst, 10 procent mener, at opkald, hvor politi- og redningsfolk er blevet skudt, er værst, mens 10 procent generelt anser opkald, hvor der er tale om dødfald, for at være de mest belastende.

Ifølge undersøgelsen oplever alarmoperatørerne en stor følelsesmæssig belastning – ofte med visse symptomer på PTSD – ved 32 procent af de alarmopkald, der kan karakterises som potentielt traumatiske. Og 3,5 procent af alarmoperatørerne har i undersøgelsen beskrevet, at de har symptomer, som er så alvorlige, at forskerne når frem til, at alarmoperatørerne har PTSD.

”Posttraumatisk belastningsreaktion forbindes normalt med politifolk, brandfolk og soldater, der direkte udsættes for de traumatiske hændelser. Dette er den første undersøgelse, som har omfattet alarmoperatører, der kun indirekte oplever selve den traumatiske hændelse”, fortæller Michelle Lilly.

Annonce