Beredskab Øst har nu sendt brandslukningen i udbud

Google Streetview
Falck-stationen i Ballerup. Arkivfoto.

Det fælleskommunale Beredskab Øst har nu sendt den daglige drift af fire brandstationer i udbud. Udbuddet omfatter brandstationerne i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Ballerup, der i dag drives af Falck. En ny kontrakt skal træde i kraft den 1. januar 2022 og løbe frem til den 31. december 2025 med en option på forlængelse i op til to år.

I dag varetages driften af brandstationerne i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Ballerup på baggrund af en kontrakt fra 2015, som sidste år blev forlænget, så den udløber ved udgangen af 2021. I forbindelse med forlængelsen fortalte både Beredskab Øst og Falck, at en hjemtagning kunne blive aktuel, når kontrakten udløber, da Falck har varslet prisstigninger ved en ny kontrakt. Ifølge Falck dækker den nuværende betaling således ikke redningskorpsets omkostninger.

Nu har Beredskab Øst imidlertid indledt et udbud for perioden fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025. Som i dag er der tale om et forholdsvis begrænset udbud. Beredskab Øst har nemlig allerede hjemtaget materiel og personligt udstyr, ligesom beredskabet selv stiller med holdlederen på de fire stationer. Hertil kommer, at Beredskab Øst selv står for brandstationerne i Gentofte og Gladsaxe med Falck som bruger, mens Falck ejer stationerne i Lyngby-Taarbæk og Ballerup.

Beredskab skal godkende ledere

Udbuddet omfatter leverancen af et døgnberedskab på fem brandfolk på alle fire brandstationer samt holdleder og fem brandfolk i 5-minutters-beredskab til varetagelsen af 2. udrykningen i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Der må maksimalt være 24 deltidsbrandfolk på hver af de tre stationer. Desuden skal der være en fælles områdeleder for de fire brandstationer med base på stationen i Gladsaxe.

Beredskab Øst skal godkende ansættelser af områdeleder, holdledere og underbrandmestre, ligesom Beredskab Øst ønsker at kunne afholde en personlig samtale med den person, der indstilles som områdeleder.

Desuden omfatter udbuddet leverance af brandstationer i Ballerup og Lyngby-Taarbæk. Her er der dog tale om en option, hvor Beredskab Øst kan vælge selv at stille brandstationer til rådighed.

Der er frist for afgivelse af tilbud den 17. august 2020, hvorefter der gennemføres en forhandling. Beslutning om tildeling af kontrakt ventes at ske i november 2020, hvorefter kontrakten kan underskrives, når den obligatoriske stand-still-periode på 10 dage er udløbet.

Annonce