Beredskaber: Katastrofeoversvømmelser viser behov for dansk opgradering

Tyske redningsstyrker klar til indsats efter oversvømmelserne. Foto: THW

De katastrofale oversvømmelser i Tyskland illustrerer, at også det danske beredskab skal være klar til at håndtere alvorlige klimahændelser. Selv om erfaringerne fra Tyskland fortsat analyseres, så peger interesseorganisationen Danske Beredskaber allerede nu på, at det danske beredskab skal opgraderes, så man bliver bedre til at håndtere indsatser med store styrker over mange dage, måske uger.

Selv om forholdene i Tyskland og Danmark ikke umiddelbart kan sammenlignes, så peger Danske Beredskaber på behovet for, at der udvises rettidig omhu for at sikre, at det danske beredskab effektivt kan håndtere de klimahændelser, som formentlig i stadig højere grad bliver en del af normalbilledet.

”Vi har allerede taget kontakt til vores tyske kolleger for sammen med dem at analysere nærmere på de dyrekøbte erfaringer, de har fået sig. Erfaringsudveksling, samarbejde og analysekapacitet vil helt sikkert komme mere i fokus, når vi i fremtiden skal sikre danskerne bedst muligt mod ekstremt vejr”, fortæller Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber.

”Eksperterne forudsiger, at klimahændelser bliver værre, hyppigere og kraftigere. Så vi i beredskabet kan ikke bare regne med, at gårsdagens indsatstaktik og materiel rækker ind i fremtiden. Ingen af os tror på så voldsomme hændelser, som det er set i Tyskland – men selv i flade Danmark kan rigtig meget vand det forkerte sted godt skabe store udfordringer og sætte liv på spil”, siger Bjarne Nigaard.

Har ikke ressourcer til store øvelser

”Vi kan allerede nu se, at vi skal blive bedre til at gennemføre indsatser med store styrker, opmarch, logistik og indsats over mange dage, måske uger. Det er desværre et område, vi ikke har kunnet prioritere i Danmark, for det kræver store ressourcer at gennemføre tværgående, store øvelser. Så vi håber på, at der kan findes midler til, at vi kan være bedst muligt forberedt i Danmark”, fortæller Bjarne Nigaard.

”Vi har en fornemmelse af, at der skal kunne indsættes materiel med en noget anden robusthed end det, vi har mest af for øjeblikket. Men her vil vi afvente de nærmere erfaringer fra Tyskland og andre steder, inden vi drager endelige konklusioner. Sikkert er det dog, at vi ikke uden yderligere ressourcer til klimaindsatser kan være på omgangshøjde med de hændelser, som de fleste eksperter peger på venter forude”, vurderer Bjarne Nigaard.

Annonce