Beredskabschef: Beredskabscenter Aalborg risikerer sparekrav på 8 mio. kr.

Brandstationen i Aalborg. Arkivfoto

Den nye økonomiaftale mellem regeringen og KL betyder, at Beredskabscenter Aalborg skal finde besparelser på 4-8 mio. kr. Det vurderer beredskabschef Jørgen Pedersen, som er stærkt kritisk over for, at sparekravet på 225 mio. kr. fordeles på alle kommunerne. Han mener, at kun landets dyreste brandvæsener skulle pålægges at spare.

Landets kommuner skal finde besparelser på beredskabet på i alt 225 mio. kr., blandt andet ved at reducere antallet af brandvæsener fra 87 til ca. 20. Besparelserne udmøntes gennem en reduktion af statens bloktilskud til kommunerne, og dermed vil besparelserne blive jævnt fordelt på kommunerne. Men det er urimeligt, mener Aalborgs beredskabschef, Jørgen Pedersen, som påpeger, at hans eget brandvæsen som følge af rationaliseringer allerede er blandt landets billigste.

”Vi har allerede rationaliseret i betydeligt omfang og koster blot cirka 200 kroner per borger. Til sammenligning koster de kommunale centre i gennemsnit 360 kroner per borger, og i nogle kommuner er man helt oppe på 600-700 kroner. Det er indlysende for enhver, at vi ikke kan spare måske otte millioner kroner”, siger Jørgen Pedersen til Nordjyske Stiftstidende med henvisning til, at Aalborg Kommune står til at få reduceret sit bloktilskud med 4-8 mio. kr. som følge af aftalen mellem regeringen og KL.

Jørgen Pedersen mener i stedet, at besparelserne burde findes hos de dyreste brandvæsener, der så skulle pålægges at komme ned på samme udgiftsniveau som de billigste. ”At stille ensartede sparekrav til alle uden skelen til, hvad det enkelte center allerede har gjort, er ikke rimeligt. Kommuner, der har sparet, skal altså gennem øvelsen en gang til, og for vores vedkommende lader det sig ikke gøre, hvis servicen over for borgerne skal være som hidtil. Folk kommer til at opleve, at vi til visse opgaver vil være længere tid om at komme frem, og det er jo tiden, vi bliver målt på”, siger beredskabschefen til Nordjyske Stiftstidende.

Borgmestrene i Region Nordylland har allerede besluttet at indlede et analysearbejde, der skal føre frem til, at de 11 kommuner går samme om ca. to fælles beredskaber. Og beredskabschefen i Aalborg får ikke stor opbakning fra sin borgmester: ”Jeg synes, vi skal gå konstruktivt ind i det. Ellers bliver det i hvert fald en lang og frustrerende proces”, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen til Nordjyske Stiftstidende.

Annonce