Beredskabskommission har godkendt dimensionering for Sydøstjylland

Den nye dimensioneringsplan for Sydøstjyllands Brandvæsen – der dækker Horsens og Hedensted kommuner – er nu blevet godkendt af beredskabskommissionen. Planen udmønter besparelser på 2 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat. Det skyldes, at Hedensted Kommune har ønsket at opretholde en brandstation i Hornsyld – og dermed må finde 1 mio. kr. ekstra til beredskabet.

Dimensioneringsplanen beskriver det operative beredskab for Hedensted og Horsens kommuner, og planen er nu blevet godkendt i beredskabskommissionen for Sydøstjyllands Brandvæsen.

Med godkendelsen af planen fastholdes de eksisterende brandstationer i begge kommuner. Planen betyder således at der, særligt efter ønske fra Hedensted Kommune, fortsat vil være en brandstation i Hornsyld by og at denne fremadrettet får et beredskab på fire brandfolk og ét brandkøretøj.

Oprindeligt var det meningen, at Sydøstjyllands Brandvæsen skulle finde effektiviseringer for 3 mio. kr. pr. 1. januar 2018. Som følge af opretholdelsen af stationsstrukturen, reduceres Hedensted Kommunes andel af besparelserne dog med mellem 900.000 og 1 mio. kr.

Planen betyder følgende ændringer:

 • Arbejdsmiljø bliver omdrejningspunkt, både i forhold til arbejdet på skadestedet og indretning af nye brandkøretøjer.
 • Udskiftning af otte forskellige brandkøretøjer.
 • Indsættelse af anderledes og nye slukningsværktøjer.
 • Redningslift udskiftes til drejestige.
 • Enkelte køretøjer flyttes rundt mellem stationerne.
 • Der kommer til at være mere uddannelse og træning end hidtil.
 • Der etableres én fælles vagtcentral for hele området.
 • Der reduceres i indsatsledervagten fra to til én indsatsledervagter.
 • Antallet af ledelseskøretøjer reduceres fra syv til fem.
 • Det samlede antal brandfolk i hele området reduceres fra 42 til 40
 • Antallet af brandkøretøjer reduceres fra 28 til 20.

Borgmestre er tilfredse

”Det er en rigtig god plan, beredskabskommissionen netop har godkendt, og som nu sendes videre til byrådene i Horsens og Hedensted kommuner. Det er plan, som skaber tryghed for borgerne i forhold til opgaver, Sydøstjyllands Brandvæsen skal varetage, og det er en plan, som tillige indeholder eksempelvis nye og anderledes slukningsværktøjer og mere uddannelse og træning af vores brandfolk. Så det er en rigtig god platform for et stærkt beredskab i vores to kommuner”, siger beredskabskommissionens formand, borgmester Peter Sørensen fra Horsens Kommune.

Der er også tilfredshed hos Hedensted-borgmester Kirsten Terkilsen:

”Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi har fundet gode løsninger for det fremtidige beredskab i de to kommuner. En ting, der var vigtig for os, er bevarelsen af en station i Hornsyld, hvilket er lykkes. Det har været en lang proces, hvor der måske ikke altid har været helt enighed, men beredskabsdirektøren og hans medarbejdere har haft konstruktiv dialog med de brandfolk, der kender hverdagen på brandstationerne. Det er et flot arbejde fra alle sider, og vi er derfor helt trygge ved aftalen og det fælles samarbejde i Sydøstjyllands Brandvæsen”.

Planen bliver nu sendt videre til vedtagelse i begge kommuners byråd, hvor den forventes endeligt godkendt i november 2016 med ikrafttræden pr. 1. januar 2018.

Annonce