Beredskabsstyrelsen: Der er nok water tubes til at håndtere oversvømmelser

Arkivfoto

Beredskabsstyrelsen råder over ca. 5 km. water tubes (mobile dæmninger) fordelt på landets beredskabscentre. Og styrelsen har endnu ikke oplevet en situation, hvor man måtte afvise en anmodning om assistance grundet manglende kapacitet i forhold til water tubes. Det oplyser Beredskabsstyrelsen, efter at der politisk er rejst spørgsmål om, hvorvidt kapaciteten er tilstrækkelig.

Det er René Christensen fra Dansk Folkeparti, som har spurgt ind til, om der i Danmark er et passende antal water tubes (mobile dæmninger), når der – ifølge René Christensen – er eksempler på, at der enkelte steder er tilbageholdenhed med brug af de water tubes, der forefindes.

Beredskabsstyrelsen fortæller i styrelsens svar, at såvel visse kommunale redningsberedskaber som Beredskabsstyrelsen råder over water tubes. Der findes endvidere andre uden for redningsberedskabet, som råder over mobile dæmninger, for eksempel visse kommuner, institutioner og private virksomheder.

”Beredskabsstyrelsen har i forbindelse med indeværende forlig styrket sine materielkapaciteter til håndtering af klimarelaterede hændelser, herunder inden for afhjælpning af skader på grund af stigende vandstand og nedbør, således at hvert af Beredskabsstyrelsens operative centre har kapacitet til at være indsat til klimarelaterede hændelser ved mindst to samtidige indsatser. Beredskabsstyrelsen råder således over ca. 5 kilometer mobile dæmninger fordelt på beredskabscentrene”, oplyser styrelsen – og tilføjer:

”Beredskabsstyrelsen har ikke hidtil afvist en anmodning om assistance grundet manglende kapacitet i relation til udlægning af mobile dæmninger”.

Annonce