Minister: Brand & Redning Sønderjylland må købe grund til nyt hovedsæde

Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Arkivfoto: Beredskabsstyrelsen

Brand & Redning Sønderjylland kan ikke leje lokaler til beredskabets hovedsæde hos Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Det slår forsvarsminister Trine Bramsen nu fast. Årsagen er, at der ikke er ledige lokaler på skolen, og at Forsvarsministeriet ikke må bygge nyt, når det alene sker for at leje det ud. I stedet må Brand & Redning Sønderjylland købe en del af grunden og selv bygge hovedsædet.

Siden 2015 har der været drøftelser mellem Beredskabsstyrelsen og Brand & Redning Sønderjylland om at finde en ordning, hvor Brand & Redning Sønderjylland lejer lokaler til deres hovedsæde hos Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. I dag er hovedsædet placeret på skolen, men i midlertidige lokaler.

Drøftelserne er gået på muligheden for, at Beredskabsstyrelsen bygger en ny administrationsbygning, som derefter udlejes til Brand & Redning Sønderjylland. Men den mulighed bliver nu lagt død af forsvarsminister Trine Bramsen:

”Det har efterfølgende vist sig, at der ikke er hjemmel til at anvende Forsvarsministeriets bygge- og anlægsramme til investeringer overfor eksterne, ej heller med henblik på udleje. Det vil være muligt at udleje eventuel overskudskapacitet, men der er aktuelt ingen ledig kapacitet ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev”, oplyser forsvarsministeren.

”Jeg har fået oplyst, at den foreløbige konklusion på de daværende drøftelser blev, at Beredskabsstyrelsen kunne frasælge en mindre del af sin grund, hvor Brand & Redning Sønderjylland kunne opføre sin egen administrationsbygning. Jeg har fået oplyst, at de daværende interessenter i sagen, herunder Brand & Redning Sønderjylland, blev gjort bekendt hermed, og at Beredskabsstyrelsen fortsat afventer en tilbagemelding på det forslag”, lyder det fra Trine Bramsen.

Annonce