Næsten alle brandsyn blev gennemført i 2013

I 2013 manglede Gentofte, Gladsaxe og Ishøj kommuner at gennemføre 1-2 procent af de lovpligtige brandsyn, mens Horsens Kommune manglede 15 procent. Alle fire kommuner har afleveret begrundede redegørelser til Beredskabsstyrelsen. Men de øvrige 94 kommuner har gennemført alle brandsyn.

Det er således kun fire ud af landets i alt 98 kommuner, der ikke gennemførte 100 procent af brandsynene sidste år. Det viser en samlet opgørelse, som Beredskabsstyrelsen har udarbejdet på baggrund styrelsens tilsyn med kommunernes brandsyn i 2013.

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed. For eksempel om alle flugtveje er ryddet, så folk hurtigt kan komme ud af bygningen i tilfælde af en brand.

Beredskabsstyrelsen har i en årrække haft fokus på kommunernes gennemførelse af brandsyn netop for at forebygge brande og reducere risikoen for, at personer, ejendom eller miljø skulle lide skade som følge af en brand, oplyser styrelsen.

”Vores succeskriterium er, at alle kommuner skal gennemføre alle lovpligtige brandsyn, hvilket vi også går ud fra er kommunernes eget mål. Brandsyn er et relevant instrument, som har betydning for brandsikkerheden, især når det gælder personsikkerhed”, siger chefen for Beredskabsstyrelsens Center for Forebyggelse, Henrik G. Petersen.

Under et brandsyn rådgives og informeres ejeren samtidig om formålet med de brandforebyggende regler.

”Det er især rådgivnings- og motivationsaspekterne i forhold til ejeren, brugeren eller den driftsansvarlige, der er vigtige i forbindelse med brandsyn”, fortæller Henrik G. Petersen.

Annonce