Beredskabsstyrelsen indskærper procedurerne

Foto: Rigspolitiet

Beredskabsstyrelsen har nu afsluttet den interne undersøgelse, der blev iværksat efter fundet af et udkast til analyseresultater fra Odense-sagen. Analysen var bestilt af Politimesteren i Odense. Undersøgelsen viser, at en tidlig version af analyseresultaterne efter alt at dømme ved en menneskelig fejl er blevet kasseret sammen med almindeligt papiraffald.

Efter Kemisk Beredskabs almindelige procedurer skal udkast og arbejdskopier makuleres, inden de bortskaffes.

“Der er efter alt at dømme tale om en ulykkelig, menneskelig fejl, som er opstået i affaldshåndteringen. Derfor har jeg med øjeblikkelig virkning indskærpet, at alle papirer, som ikke indgår i Kemisk Beredskabs endelige rapporter, skal makuleres, inden de kasseres. Jeg har desuden nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som i løbet af få dage skal gennemgå procedurerne for Beredskabsstyrelsens håndtering af papiraffald, så det sikres, at noget tilsvarende ikke kan ske i fremtiden”, siger direktør Frederik Schydt fra Beredskabsstyrelsen.

Annonce