Landets næststørste beredskab har fået sin første formand

Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Arkivfoto: Beredskabsstyrelsen

Selv om Brand & Redning Sønderjylland kun omfatter tre kommuner, så er det – målt på antallet af stationer – landets næststørste. Det fælles beredskab for Haderslev, Aabenraa og Tønder kommuner blev etableret den 1. januar 2016 med hovedsæde i Tinglev, og mandag aften blev der holdt det første møde i beredskabskommissionen. Her blev Haderslevs borgmester valgt til formand.

Brand & Redning Sønderjylland råder over 32 stationer, og der er i alt 950 frivillige, deltidsansatte og fuldtidsansatte i det nye beredskab.

Ved mandag aftens møde i beredskabskommissionen blev Haderslevs borgmester, H.P. Geil, valgt som den første formand for kommissionen. Næstformand bliver Tønders borgmester. Laurids Rudebeck.

Der er fra starten af lagt vægt på, at traditionen med frivillige brandværn kan fortsætte i Brand & Redning Sønderjylland. Blandt andet har de frivillige brandværn en solid repræsentation i beredskabskommissionen.

”Målet er klart. Vi skal arbejde på at skabe tryghed for borgerne i vores område, og det indebærer blandt andet, at vi forsat har et stærkt og fintmasket net af stationer i Sønderjylland, og her spiller de frivillige brandmænd en stor og vigtig rolle”, siger H.P. Geil.

Som noget af det første skal Brand & Redning Sønderjylland udarbejde en fælles risikobaseret dimensionering. Dette arbejde er sat i gang og vil fortsætte resten af året 2016, således at en samlet dimensionering er på plads fra 1. januar 2017.

Annonce