Brandmand anker dom for uagtsom legemsbeskadigelse

Arkivfoto: Per Johansen

En brandmand fra Falck i Hillerød er blevet dømt for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden samt for uagtsom legemsbeskadigelse efter et alvorlig færdselsuheld i november sidste år. Her kolliderede en autosprøjte med en personbil, hvorved et ældre ægtepar blev hårdt kvæstet og i dag stadig har mén efter ulykken. Brandmanden har anket dommen.

Ulykken skete under udrykning til det, der viste sig at være en blind ABA-alarm fra Hillerød Hospital. Den 46-årige brandmand var fører af Falck i Hillerøds autosprøjte, og i et kryds trak han ud i venstresvingsbanen, hvorefter han med reduceret fart kørte over for rødt. Pludselig så han imidlertid en bil midt i krydset, og trods en hård opbremsning og en undvigemanøvre ramte autosprøjten bilen, der var kommet fra højre.

Frederiksberg Amts Avis skriver, at bilens 78-årige fører ved sammenstødet fik adskillige brud på ribben, haleben, bækken og brystben samt punkterede en lunge. Hans 78-årige kone fik en hjerneblødning, en hjernekvæstelse og en lungekvæstelse. Begge har fortsat mén efter ulykken.

Da sagen blev behandlet i retten, afgav en række vidner forklaring, ligesom resultatet af tekniske undersøgelser blev fremlagt. Bilinspektøren konkluderede således, at autosprøjtens hastighed ved sammenstødet var 44-54 km/t, og den oplysning lagde dommeren ifølge Frederiksberg Amts Avis afgørende vægt på. Den relativt høje fart og det manglende udsyn til højre fik således dommeren til at finde den 46-årige brandmand skyldig i at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden samt i uagtsom legemsbeskadigelse.

Dommen lød på 20 dagbøder á 300 kr., tre års betinget frakendelse af kørekortet samt betaling af sagens omkostninger. Desuden ventes det ældre ægtepar at kræve erstatning i et senere civilt søgsmål.

Brandmanden har anket dommen til landsretten.

Annonce