Brandstation bevares – men formentlig med et mindre slukningsområde

Den fælleskommunale beredskabskommission for Randers, Favrskov og Djursland har valgt at følge et revideret ønske fra Favrskov Kommune og bevare den ellers lukningstruede brandstation i Hinnerup. Men det bliver først senere besluttet, om brandstationen skal fortsætte uændret eller afgive en del af slukningsområdet til en kommende station i Lisbjerg.

Favrskov Kommune rettede hård kritik mod Beredskab & Sikkerhed – som dækker kommunerne Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs – da kommunen valgte at ændre sin oprindelige tilslutning til, at brandstationen i Hinnerup skulle nedlægges. Beredskab & Sikkerhed ønskede, at Østjyllands Brandvæsens kommende station i Lisbjerg i stedet skulle overtage slukningsområdet

Kommunen henviste i sin kritik blandt andet til, at beredskabsdirektør Morten Sønderby i sin indstilling til beredskabskommissionen oprindeligt havde oplyst, at ”en dækning fra både Station Hadsten og Station Lisbjerg vil således give Hinnerup by og området omkring Hinnerup et mindst lige så godt et serviceniveau, som hvis Station Hinnerup og Station Hadsten skulle dække området…” Det samme fortalte beredskabskommissionens formand, borgmester Jan Petersen, da planen om lukning af Hinnerup-stationen blev lanceret.

Efter spørgsmål fra både borgere, brandfolk og byrådsmedlemmer måtte beredskabsdirektøren imidlertid ændre den oprindelige vurdering. Af det nye materiale fremgår en helt anden konklusion: ”Hele Hinnerup by og Grundfør vil kunne opleve en dårligere responstid end i dag”.

Byråd: Ikke en korrekt beskrivelse

Et enigt byråd i Favrskov Kommune bemærkede på den baggrund, at beredskabsdirektørens oprindelige sagsfremstilling til beredskabskommissionen ”ikke giver en korrekt beskrivelse af de beredskabsmæssige forhold i Hinnerupområdet. Det anbefales derfor, at kommissionens beslutninger ikke udelukkende baseres på de oplysninger, som indgår i sagsfremstillingen”.

På den baggrund har beredskabskommissionen nu besluttet, at brandstationen i Hinnerup fortsat indgår i et kommende udbud af brandslukningen, men med to forskellige løsninger: Enten en løsning, hvor brandslukningsopgaven i Hinnerups slukningsområde udbydes uændret som i dag. Eller en løsning, hvor Østjyllands Brandvæsen skal varetage slukningsopgaverne i de dele af Søften-området, som kan nås klart hurtigere fra den kommende station i Lisbjerg.

Annonce