Brandvæsens dykkere har reddet fem fra druknedøden

Havnen, kanalerne, søerne og strandene i København giver borgerne mange muligheder for oplevelser ved vandet, men de udgør også en fare. Derfor råder Københavns Brandvæsen over et bådberedskab og redningsdykkere, der suppleres af overfladereddere på to stationer. Og i løbet af 2. kvartal i år har brandvæsenet reddet ikke mindre end fem personer fra at drukne.

Sommerhalvåret er højsæson for drukneulykker, og i det seneste kvartal er Københavns Brandvæsens redningsdykkere rykket ud i alt otte gange. Fem personer blev reddet fra at drukne, mens de druknedes liv i to tilfælde ikke stod til at redde. Det fremgår af en ny statusrapport fra Københavns Brandvæsen.

Beredskab kan indsættes i al slags vejr

Københavns Brandvæsen har et særligt redningsdykkerberedskab, som i løbet af de sidste par år er blevet betydeligt styrket i forhold til at håndtere den risiko for ulykker og katastrofer, som vandet omkring København udgør. Foruden Københavns Brandvæsens Specialtjenestes bådberedskab og redningsdykkere er mandskabet på både Hovedbrandstationen og Christianshavns brandstation uddannet overfladereddere, som året rundt træner i at blive indsat i alt slags vejr og vandtemperaturer.

Med den omfattende skibsfart omkring København og i Øresundsregionen er det vigtigt, at der er et godt samarbejde omkring søredningsberedskabet mellem såvel beredskaberne herhjemme som med nabolandene i Øresundsregionen, der alle kan blive involveret, hvis der indtræffer en større ulykke i stil med eksempelvis forliset af krydstogtskibet Costa Concordia i Italien for tre år siden.

Deltog i internationale øvelse

I starten af maj deltog Københavns Brandvæsen derfor med et hold redningsdykkere og fire mand i den store internationale søredningsøvelse Baltic SAREX, som hvert år afholdes ved Bornholm med deltagelse af en lang række militære og civile beredskabsenheder og fartøjer fra alle landene i Østersø-området. Under de fire dages øvelse var de københavnske redningsdykkere blandt andet indsat sammen med det svenske kystbevogtningsfartøj, der var udpeget som kommandoskib. Øvelsernes kompleksitet stillede gav udfordringer til koordination og kommunikation på tværs af sprogbarrierer og de nationale forskelle i beredskaberne.

Mandskabet fra København fik et stort udbytte af at træne samarbejdet på internationalt niveau, og samtidig gav øvelserne et godt indblik i udrustningen ombord på de andre landes fartøjer, herunder mulighederne med det nyeste eftersøgningsudstyr og sonar. Desuden havde de københavnske redningsdykkere lejlighed til at træne det nære samarbejde og eftersøgningsteknikker med kolleger fra Frederikssund-Halsnæs Brandvæsen, som de deltog i øvelserne sammen med.

Brandfolkenes erfaringer fra Baltic SAREX bliver opsamlet og givet videre til kollegerne gennem den operative vidensdeling i Københavns Brandvæsen.

Annonce