Budgetanalyse skal finde besparelser på mindst 50 mio. kr. i beredskabet

Når politikerne til efteråret indgår en ny aftale om redningsbredskabet, så er der lagt op til, at det samlede beredskab vil blive pålagt en besparelse på mindst 50 mio. kr. Arbejdet med at finde besparelserne startede for alvor i sidste uge, hvor et konsulentfirma indledte en større undersøgelse af 16 udvalgte brandvæsener. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der vil være fordele ved at samle dele af beredskabet i større enheder, og om der skal ændres på løn- og personaleforhold og arbejdstidsregler.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative indgik i oktober en et-årig aftale om redningsberedskabet, hvor især Beredskabsstyrelsen blev pålagt nye besparelser. Tanken er imidlertid, at der til efteråret skal indgås en flerårig aftale, og som led i forberedelserne til den nye aftale skal der gennemføres en stor budgetanalyse af det samlede beredskab. Budgetanalysen skal finde besparelser på mindst 50 mio. kr. og omfatter altså både det statslige og det kommunale beredskab.

Finansministeriet har sammen med Forsvarsministeriet ansvaret for budgetanalysen, som skal kortlægge beredskabets organisering, dimensionering og opgavefordelingen mellem stat og kommuner. Analysen skal desuden omfatte beredskabets ressourceforbrug, omkostninger og sammenhængen mellem aktiviteter og ressourcer.

Skal pege på rationaliseringsmuligheder

Når analysen har kortlagt beredskabet, skal den komme med bud på, hvor der er størst mulighed for at effektivisere. Det kan ske gennem kontroversielle tiltag som rationaliseringer, omprioriteringer, strukturændringer, ændret arbejdstilrettelæggelse, ændret dimensionering, ændring af løn- og personaleforhold, ændring af arbejdstidsregler samt bortfald af opgaver.

Et særskilt emne bliver en vurdering af, om der kan opnås besparelser ved at ændre beredskabets struktur, herunder ved at ændre opgavefordelingen mellem stat og kommuner samt samle beredskabet i større enheder, så der fjernes dobbeltfunktioner og opnås stordriftsfordele.

16 kommuner analyseres

Det er konsulentfirmaet Deloitte, som skal stå for analysen af beredskabet, og i sidste uge indledte Deloitte en central del af analysen, som består af en kortlægning af beredskabet i 16 repræsentative kommuner. Det skal supplere en mere generel spørgeskemaundersøgelse, som alle kommuner deltager i.

I første omgang har de 16 kommuner fået omfattende spørgeskemaer, hvor de skal beskrive beredskabets organisering, opgaver og økonomi. Fra uge 20 besøger konsulenter fra Deloitte så de 16 kommuner, hvor hver kommune i to dage skal give supplerende oplysninger. Konsulenterne skal her gennemføre interviews med beredskabschefen eller viceberedskabschefen samt gruppeinterviews med 3-4 medarbejdere fra det operative beredskab.

Analyse klar til efteråret

Tidsplanen er, at Deloittes analyse skal foreligge tidsnok til, at den i løbet af efteråret kan forelægges for regeringens økonomiudvalg. Derefter skal den danne grundlag for de politiske forhandlinger om beredskabsaftalen, som også skal gennemføres i efteråret, samt finanslovsaftalen for 2013.

Efter et par år, hvor beredskabsaftalerne kun har været et-årige, forventes det, at der i år indgås en flerårig aftale.

Annonce