Minister: Tillid til at brandmandsuddannelsen er dækkende

Brand i en Tesla. Arkivfoto.

Den seneste tid har der være stor fokus på de udfordringer, som brandvæsenerne møder, når de rykker ud til brande i el- og hybridbiler. Men den ansvarlige minister, forsvarsminister Trine Bramsen, ser ikke behov for tiltag i forhold til brandvæsenernes udstyr eller brandfolkenes uddannelse. Ministeren har tillid til, at Beredskabsstyrelsen sørger for, at dimensionering og uddannelse er dækkende.

Det er folketingsmedlem Torsten Gejl fra Alternativet, som har spurgt forsvarsministeren om, hvilke tanker ministeren har gjort sig i forhold til redningsberedskabets kvalifikationer og værktøjer til at håndtere bilbrande og andre ulykker, hvor biler med alternative drivmidler såsom plugin-hybrid, el, gas, brint m.v. er involveret i fremtiden.

”I Danmark er det de kommunale redningsberedskaber, der står for den hurtige førsteindsats, bl.a. ved brand i biler. Kommunerne skal sørge for, at de kommunale redningsberedskaber kan imødegå aktuelle og ændrede risici. Det sker bl.a. gennem redningsberedskabernes risikobaserede dimensionering. Beredskabsstyrelsen udtaler sig om de kommunale redningsberedskabers udkast til planer for risikobaseret dimensionering, og jeg har tillid til, at Beredskabsstyrelsen reagerer på eventuelle kritiske mangler”, lyder svaret fra forsvarsminister Trine Bramsen (S), der fortsætter:

”De kommunale redningsberedskaber uddanner deres brandfolk ud fra statslige krav. Både Beredskabsstyrelsen og de kommunale redningsberedskaber følger med i udviklingen af aktuelle risici, og der er dialog om kravene til uddannelse af brandfolk, som tilpasses, hvis det vurderes nødvendigt. Jeg har tillid til, at den uddannelse, som Beredskabsstyrelsen fastlægger, løbende justeres, så den er dækkende i forhold til aktuelle og ændrede risici”.

”Det er i alles interesse, at der skabes de bedst mulige arbejdsvilkår for redningsberedskabet. Derfor er jeg også tilfreds med, at Beredskabsstyrelsen allerede i maj 2020 nedsatte en bred arbejdsgruppe, der ser på indsats ved brand i køretøjer med alternative drivmidler”, slutter forsvarsministeren.

Annonce