Falck bliver mere global

Det lykkedes i 2014 Falck at tage yderligere skridt hen imod sit mål om at blive en global udbyder af serviceydelser, der hjælper i nødsituationer samt forebygger og afbøder effekten af sygdom og uheld. Således styrkede Falck i årets løb sin position betydeligt på de væsentligste markeder i Europa, Latinamerika og USA, hvor Falck vandt og genvandt flere store kontrakter.

Samtlige geografiske områder og forretningsområder bidrog positivt til den organiske vækst, men der blev især opnået en høj organisk vækst i Latinamerika, Europa og Nordamerika, viser Falcks regnskab for 2014.

Falck har nu aktiviteter i 45 lande i seks verdensdele og beskæftigede ved årets slutning 34.230 medarbejdere, hvilket er godt 2.000 flere end året før.

Resultatet af den primære drift (EBITA) i 2014 blev 1.139 millioner kroner – 27 millioner kroner mere end i 2013 inklusiv en negativ valutakurspåvirkning på 17 millioner kroner.

Falck-chef: Særdeles positiv udvikling

”Den særdeles positive udvikling for Falck i 2014 skyldes i høj grad Falcks dedikerede medarbejdere, der døgnet rundt bidrager til at skabe tryghed for mennesker i stadigt større dele af verden på baggrund af vores erfaringer med at levere løsninger til det danske velfærdssamfund”, siger Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen.

På forretningsområdet redning er Falck verdens største internationale ambulanceoperatør og verdens største internationale brandvæsen. Omsætningen steg med 9,2 procent til 8,7 milliarder kroner. Den organiske vækst blev 8,6 procent, hvilket skyldes fremgang inden for alle regioner, dog især en stigning i antallet af kunder i Latinamerika, nye ambulancekontrakter vundet i 2013 i Slovakiet samt et væsentligt antal nye kontrakter inden for brandbekæmpelse i Belgien, Brasilien, Holland, Portugal, Storbritannien, Tyrkiet og Tyskland.

På forretningsområdet Assistance er Falck Nordens største leverandør af assistanceydelser til bil- og boligejere. Omsætningen blev 3,0 milliarder kroner – hvilket er på niveau med 2013 – efter et år med milde vintre i Norge og Sverige og en deraf følgende lavere omsætning fra færre assistancer til bilister i de to lande. I Sverige lykkedes det at opnå en væsentlig stigning i antallet af autoabonnementer, mens Falck i både Danmark og Norge solgte et betydeligt antal alarmløsninger.

Fusion inden for nye forretningsområder

Healthcare er et af de nye forretningsområder i Falck, og her er den danske koncern førende i Skandinavien inden for medarbejdersundhed, og Falck leverer sundhedsordninger til mere end tre millioner borgere. Falck og TryghedsGruppen indgik i 2014 en aftale om at fusionere selskabernes aktiviteter på sundhedsområdet, og dermed overtog Falck selskaberne Previa i Sverige og Quick Care i Danmark. Fusionen afspejles i forretningsområdets omsætning, der steg med 51,7 procent til 1,8 milliarder kroner. Fremgangen forårsages dog også af en væsentlig organisk vækst, som udgjorde 11,8 procent.

Til gengæld var forretningsområdet Safety Services præget af den faldende oliepris. Falck er verdens største leverandør af rednings- og sikkerhedstræning til blandt andet offshore-industrien. Til trods for den negative udvikling i olieindustrien steg Safety Services omsætning med 50 millioner kroner til 1,4 milliarder kroner. Fremgangen skyldes primært etablering af nye træningscentre samt introduktion af nye serviceydelser og kurser for at kompensere for den ellers faldende aktivitet. Som følge af indførelsen af kortere kurser trænede Falck flere offshore-kursister end nogensinde før, nemlig 341.800 mod 300.500 året før.

Annonce