Brandslukning i Hovedstaden skal markedsafprøves efter 2018

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Brandslukningen i Hovedstadens Beredskab skal som led i beredskabets såkaldte entreprisestrategi markedsafprøves – det vil i praksis sige, at det skal undersøges, om andre aktører kan udføre opgaven mere fordelagtigt end beredskabet selv. Markedsafprøvningen skal ske efter overenskomstforhandlingerne i 2018, men allerede i år skal en markedsafprøvning af andre dele af driften forberedes.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse har vedtaget en entreprisestrategi, som består af to elementer.

Det første element handler om insourcing, hvor beredskabet kommer med forslag til konkrete opgaver, som fremover kan varetages for ejerkommunerne. Insourcing af opgaver skal sikre, at ejerkommunerne får leveret billigere og bedre ydelser, samtidig med at Hovedstadens Beredskab får udviklet et robust forretningsgrundlag og en bredere opgaveportefølje. Resultatet er blevet et insourcingskatalog, som i den kommende tid skal drøftes mere indgående med kommunerne.

Det andet element handler om markedsafprøvning. Her har bestyrelsen besluttet, at Hovedstadens Beredskab inden udgangen af 2017 skal forberede en markedsafprøvning – der typisk sker i form af et udbud – for munderings-, radio- og teleområdet samt for brandhaneområdet.

Også selve brandslukningen, der udgør langt størstedelen af Hovedstadens Beredskabs drift, skal markedsafprøves. Her er det besluttet, at der efter afslutningen af overenskomstforhandlingerne i 2018 skal forberedes en plan for markedsafprøvningen.

Annonce