Falck vil ikke kunne udstede påbud og forbud ved brandsyn efter nye regler

Et nyt lovforslag medfører, at landets brandvæsener fremover får mulighed for at udstede påbud og forbud ved brandsyn. Men ændringen vil ikke indebære, at en privat virksomhed som Falck – der er landets største brandvæsen – kan få opgaven med at udføre brandsyn og dermed udstede påbud og forbud. Det understreger boligministeren nu.

Ændringen af reglerne indgår i et lovforslag, som skal afskaffe det bureaukrati, der opstår, når landets brandvæsener udfører brandsyn og i den forbindelse konstaterer ulovlige driftsmæssige forhold, som også er byggetekniske. I dag skal brandvæsenerne nemlig indberette de ulovlige forhold til kommunerne, som så skal lave deres egen sagsbehandling. Med lovforslaget vil det blive muligt for brandvæsenerne selv at udstede påbud og forbud på stedet.

Dansk Folkepartis folketingsmedlem Alex Ahrendtsen har bedt boligminister Kaare Dybvad Bek om at redegøre for, om de kommende regler om brandsyn også vil gælde i forbindelse med kommercielle selskaber i tilfælde af, at en kommune har udbudt beredskabsopgaven til en privat aktør.

Minister: Gælder kun de kommunale brandvæsener

”Kommunalbestyrelsen kan med den forslåede hjemmel ikke henlægge kompetence til at udstede påbud og forbud ved brandsyn til kommercielle aktører. Med den foreslåede hjemmel kan kommunalbestyrelsen således kun henlægge kompetencen til redningsberedskaber, som på den ene eller anden måde er en del af kommunen. Det kan enten være ved, at redningsberedskabet er en del af den kommunale enhedsforvaltning, eller ved at redningsberedskabet er organiseret i et såkaldt § 60-selskab. Et § 60-selskab er et samarbejde mellem kommuner, og selskabet er ejet af de tilhørende kommuner”, lyder svaret fra boligministeren, der tilføjer:

”Det er reguleret i beredskabslovgivningen under Forsvarsministeriet, hvem der har kompetence til at foretage brandsyn. I beredskabslovgivningen fremgår det bl.a., at det alene er brandslukningsopgaven og den tekniske ledelse, der kan foretages af private aktører. Det er kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at foretage brandsyn, og kommunalbestyrelsen kan henlægge opgaven til de kommunale redningsberedskaber. Opgaven kan således ikke henlægges til kommercielle aktører”.

Annonce